ข้อสอบคําราชาศัพท์ ป6

ลบ แก้ไข
ข้อสอบคําราชาศัพท์ ป6


ข้อสอบเรื่อง คำราชาศัพท์
ข้อสอบคําราชาศัพท์ ป6

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดกล่าวถึงคำราชาศัพท์ถูกต้องที่สุด
 1. ถ้อยคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์  2. ข้อความที่ใข้กับพระราชวงศ์
 3. ภาษาที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานนะของบุคคล  4. คำสุภาพที่ใช้ยกย่องบุคคลในสังคม
เฉลย 3
 
2. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ผิด
 1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินโดยพระที่นั่ง
 2. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงวางพวงมาลา
 
แล้วจุดธูปเทียนถวายสักการะ
 3. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอินเดีย
 4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระบัญชาเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม
เฉลย 4
 
3. ข้อใดเป็นคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระราชวงศ์ในฐานันดรศักดิ์ที่ต่ำกว่าข้ออื่น
 1. พระราชบัญชา  2. พระราชบัณฑูร
 3. พระราชเสาวนีย์  4. พระราชโองการ
 
เฉลย 1
 
4. ข้อใดเป็นคำราชาศัพท์ทุกคำ
 1. เส้นพระเจ้า ทรงกลด ประพาส  2. พระโขนง พระที่ พระสาง
 3. พระเครื่อง โปรด เสวย  4. เรือนต้น คลุมบรรทม ทรงปืน
เฉลย 4
 
5. ข้อใดมีคำสามัญรวมอยู่
 1. ทรงกราบ ประทับ ผนวช  2. กราบทูล พลับพลา พระยอด
 3. บรรทมตื่น สรงน้ำ เกศากันต์  4. พระสังวาล ทวาร น้ำจัณฑ์
เฉลย 4
 
6. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง
 1. หม่อมเจ้าธานีทรงม้ายามเช้า
 2. สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้าฯ ทรงประทับรถม้า
 3. พระนางเจ้าฯ พระราชเทวีทรงโสมนัส
 4. พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงผนวช
เฉลย 2
7. "พระภิกษุสงฆ์บอกพระเจ้าแผ่นดิน" ควรใช้คำว่าอย่างไร
 1. ทูลรายงาน  2. ถวายพระพร
 3. กราบทูล  4. สนองรับสั่ง
เฉลย 2
 
8. ข้อใดมิได้หมายถึงหน้าต่าง
 1. พระแกล  2. พระบัญชร
 3. สีหบัญชร  4. พระทวาร
เฉลย 4
 
9. "พนักงานตั้งเครื่องในห้องส่วนพระองค์" คำที่ขีดเส้นไต้หมายถึงสิ่งใด
 1. เครื่องแต่งกาย  2. อาหาร
 3. หนังสือ  4. อาภรณ์
 
เฉลย 2
 
10. ข้อใดไม่มีคำราชาศัพท์ประเภทคำสรรพนามขานรับ
 1. ข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ดำเนินการเอง พระพุทธเจ้าข้า
 2. ใต้ฝ่าพระบาทจะเสด็จตลาดนัดยามเช้าวันไหนกระหม่อม
 3. ขอเดชะ ข้าพระพระพุทธเจ้าขอเบิกตัวผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินดังนี้
 4. พระอาญาไม่พ้นเกล้าฯ ข้าพระพุทธเจ้าจำต้องกราบทูลในสิ่งที่ไม่บังควร พระพุทธเจ้าข้า
เฉลย 3
11. "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จแปรพระราชฐาน พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์" คำที่ขีดเส้นใต้หมายความว่าอย่างไร
 1. ไปพักผ่อน  2. ท่องเที่ยว
 3. ย้ายไปชั่วคราว  4. เปลี่ยนภูมิลำเนา
เฉลย 1
 
12. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ที่พิมพ์ตัวหนาผิด
 1. หม่อมเจ้าสกุณาทรงรับสั่งถึงพระสหาย
 2. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร พอพระทัยช่อดอกไม้
 3. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ พระอนุชา ทิวงคต ในต่างประเทศ
 4. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระบรมราชสมภพ ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
เฉลย 1
13. ข้อใดมีคำสรรพนามราชาศัพท์ครบทั้ง 3 ชนิด คือสรรพนามบุรุษที่ 1 , 2 และคำขานรับ
 1. เกล้ากระหม่อม หม่อมฉัน เพคะ  2. ข้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าข้า ฝ่าพระบาท
 3. กระหม่อม เกล้ากระหม่อม เพคะ  4. ใต้ฝ่าพระบาท หม่อมเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า
เฉลย 2
14. คำราชาศัพท์ในข้อใดที่เป็นทั้งคำพ้องรูปและพ้องเสียง
 1. กระหม่อม  2. สมเด็จ
 3. สรง  4. โปรด
เฉลย 1
15. คำราชาศัพท์ในข้อใดที่ใช้กับบุคลที่มีฐานะสูงที่สุด
 1. ประสูติ  2. ตรัส
 3. สวรรคต  4. พอพระทัย
 
เฉลย 3
16. คำกริยาที่เป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วจะไม่ใช้ "ทรง" นำหน้า ยกเว้นคำกริยาราชาศัพท์ในข้อใด
 1. รับสั่ง  2. ผนวช
 3. สรง  4. โปรด
เฉลย 3
 
17. ข้อใดมีคำกริยาราชาศัพท์รวมอยู่ด้วย
 1.คลุมพระบรรทม เครื่องต้นหวาน ผ้าซับพระองค์
 2. ถุงพระบาท ห้องทรงพระอักษร เครื่องพระสำอางค์
 3. ฉลองพระองค์ รัดพระองค์ พระสุธารสชา
 4. ลาดพระบาท สิ้นชีพิตักษัย เส้นพระเจ้า
เฉลย 4
18. "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ทรงใช้ช้อนเสวยพระกระยาหาร"
 1. นารายณ์พระหัตถ์  2. ฉลองพระหัตถ์
 3. ธารพระกร  4. พระแสงกัสสะ
เฉลย 2
19. "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหทัยเปรมปรีด์ประชวรปวดที่ ตะโพก ตัก และเลือดประจำเดือนมามากผิดปกติ" คำที่ขีดเส้นใต้ควรเปลี่ยนเป็นคำราชาศัพท์ใด
 1. พระเขนย พระบังคมหนัก พระเสโท
 2. พระชิวหา พระมัสสุ พระโลหิต
 3. พระโสณี พระเพลา พระอุหลบ
 4. พระนาภี พระอุกร พระบุพโพ
เฉลย 4
20. ข้ดใดใช้คำว่า "เครื่องต้น" ผิด
 1. เสวยเครื่องต้นยามเช้า
 2. ทรงเครื่องต้นเวลาเสด็จประพาส
 3. โปรดทรงใช้เครื่องต้นหลายประเภท
 4. ประทับในเครื่องต้นจนถึงริมทะเล
 
เฉลย 4

ที่มา.http://www.oopps.bloggang.com
 loading...


โดย Advisor ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 18 ส.ค. 58 19:57 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 5,617 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 5,617 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง