นักเรียน ข่าวการศึกษา
สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุน DPU eSport สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จำนวน 5 ทุน ทุนละ 300,000 บาท (ทุน...
by PR_DPU
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 ขึ้น เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค...
by Eduzones Pr News
นายสุรพล โชติธรรมโม ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรคนประจำเรือเดินทะเล ซึ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานการทำงานในเรือ ประกอบด้วยความปลอดภัยในเรือ...
by Eduzones Pr News
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยถึงการประชุมหารือร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท เดนโซ่ ประเทศญี่ปุ่น ถึงแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านระบบการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์...
by Eduzones Pr News
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีมอบหมวก สาขาธุรกิจพาณิชยนาวี ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท และชมการแสดงของนักศึกษา โดยมี ผศ.ดร.คมสัน...
by Eduzones Pr News
เอ็นคอนเส็ปท์เปิดตัว ภาษาเปลี่ยนชีวิตในงาน Think Beyond 2018 พร้อมเผยโอกาสและความท้าทายของเด็กไทยในยุค Digital Disruption เอ็นคอนเส็ปท์จัดงานแนะแนวการศึกษาประจำปี Think Beyond 2018เปิดตัวโปรเจกต์ใหญ่ ภาษาเปลี่ยนชีวิต...
by Eduzones Pr News
วันนี้(5ก.พ.)ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) จ.ชลบุรี ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ได้ตรวจเยี่ยมและเป็นประธานการประชุมนำนโยบายสู่การปฏิบัติขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา...
by Eduzones Pr News
ทปอ. รวมพลังจัดงานใหญ่"University Expo มหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา - พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 " ฉลองครบรอบ 45 ปี โชว์ศักยภาพมหาวิทยาลัยไทย ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศไทย 4.0...
by Eduzones Pr News
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ...
by Eduzones Pr News
เพราะโลกแห่งการเรียนรู้ของเด็กไร้ขอบเขต TK park มุ่งหวังให้เด็กได้เติมจินตนาการ และความฝันในวัยเยาว์ ผ่านหนังสือและกิจกรรมเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีความสุข สำหรับเด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 2-6 ปี ห้อง Kids Room ทุกวัน เวลา...
by Eduzones Pr News
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกับ แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560 2564 : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม...
by Eduzones Pr News
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ในฐานะผู้คิดค้นและผลิตรถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-1 และรถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 Team และเป็นผู้เดียวในประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน World Solar Challenge...
by Eduzones Pr News
"กรมสุขภาพจิต" เผยเด็กไทยรังแกกันเองมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น อึ้ง!! ติดอันดับ 2 รองจากญี่ปุ่น ชี้เด็กพิการ-เพศทางเลือกเสี่ยงถูกรังแกมากสุด นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า...
by Eduzones Pr News
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นำโดย ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี(CIBA) จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการการร่วมกับ นพ.สมพร คำผง ประธานและกรรมการผู้จัดการ Healthcare Expert...
by PR_DPU
เดือนสุดท้ายแล้ว! สำหรับการเปิดรับสมัครเด็กเก่งโปรแกรม Microsoft ร่วมแข่งขัน "MOS Olympic Thailand Competition 2018" ชิงเงินรางวัลกว่า 3 แสนบาท พร้อมโอกาสเป็นตัวแทนไทยสู่เวทีระดับโลก เดือนสุดท้ายแล้ว!...
by Eduzones Pr News
พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องม้วนกรวยใบตองสำหรับงานบายศรี โดยมี นายวรรณยุทธ จิตสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา...
by Eduzones Pr News
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดงาน "ตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา ประจำปี 2561 โดยร่วมกับสถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่...
by Eduzones Pr News
การล่มสลายของ แนวคิด/รูปแบบ การศึกษาแบบดั้งเดิมมีแนวโน้มเป็นจริงแล้ว และเชื่อว่าคนรุ่นใหม่หลายคนอาจมีเฮ เพราะคุณจะหมดสงสัยว่าเรียน 20 ปีไปรับเงินเดือนที่ไม่พอใช้ไปทำไม . อ้างอิงจากที่ผมเล่าเรื่อง Google...
by Eduzones Pr News
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์จัดงาน มหกรรมรวมสุดยอดทางลัด เรียนเก่งครบ จบที่เดียว (Mega Education Expo) เพื่อวางแผนให้น้องๆ เตรียมตัวในการสอบเข้าสถาบันต่างๆ รวมทั้งวัยทำงานที่อยากพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษด้วย...
by Eduzones Pr News
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ประธานการประชุมและมอบนโยบายการรับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 แก่ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐและเอกชน และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง...
by Eduzones Pr News
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งนามสกุล สืบบุญตะวัน พร้อมให้โอกาสทางการศึกษา โดยให้ทุนเรียนในคณะกายภาพบำบัด แก่ นางสาวหทัย คนไทยพลัดถิ่น โดยจะขึ้นทะเบียนเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ 1 กุมภาพันธ์นี้ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์...
by Eduzones Pr News
ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ซึ่งนำโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด...
by Eduzones Pr News
พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยนางรัตนา ศรีเหรัญ...
by Eduzones Pr News
TCAS 1/1กว่า2พันคนตัดสินใจเลือกสวนสุนันทาแล้ว อธิการบดีเชื่อมั่นรอบต่อไปผู้สมัครจะถล่มทลาย สวนสุนันทารับรายงานตัวนักศึกษารอบแรกในระบบ TCAS ครั้งที่ 1/1 แล้ว 2,146 คน ไม่มารายงานตัว 237 คน ในขณะที่รอบ 1/2...
by tui sakrapee
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการค่ายเยาวชนกฎหมาย ครั้งที่ 6 โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานพบกับการบรรยายพิเศษ หัวข้อ...
by PR_DPU
แถลงการณ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีประกาศ หลักสูตรที่ไม่ผ่านการดำเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 และ 2559 เบื้องต้นนั้น...
by Eduzones Pr News
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการเผยแพร่รายชื่อ 182 หลักสูตร ซึ่งไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร...
by Eduzones Pr News
ดร.สุเทพ ชิตวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามความร่วมมือกับนายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อร่วมกันจัดการอาชีวศึกษา ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ...
by Eduzones Pr News
รศ.ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์ รองอธิการบดีสายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า จากประกาศของ สกอ. เรื่องหลักสูตรที่ไม่ผ่านการดำเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 และ 2559...
by Eduzones Pr News
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ลงพื้นที่ส่งมอบบ้าน พลังใจอาชีวะ ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย (พายุงวงช้าง) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560 โดย...
by Eduzones Pr News
Page 1 of 527 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last