นักเรียน ข่าวการศึกษา
TCAS รอบ 5 มาแล้ว น้องๆนักเรียน เตรียมพร้อมได้เลยค่ะ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต...
by P'Hand Eduzones
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการ โครงการประเมินนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ประจำปี 2561 PISA 2018" สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ...
by Eduzones Pr News
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ Chongqing Technology and Business Institute (CQTBI) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาอาชีวศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 83 คน ณ Chongqing Technology and Business Institute...
by Eduzones Pr News
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) ร่วมกับ Thai Civic Education จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาตัวบ่งชี้การเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล...
by Eduzones Pr News
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อจบการศึกษา...
by Eduzones Pr News
มูลนิธิหอการค้าอเมริกันเปิดให้ทุนนักศึกษา มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ATF)เปิดมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย ที่ด้อยโอกาสในประเทศไทยประจำปี...
by tui sakrapee
เปิดรับนักเรียน-นักศึกษา-ประชาชนร่วมประกวด สิ่งประดิษฐ์จักรยานพลังงานทดแทนด้วยแรงลมอัด...
by tui sakrapee
พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคเหนือตอนบน (NEC)...
by Eduzones Pr News
มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นปลื้ม เมื่อ 3 ศิษย์เก่าจาก 3 คณะตบเท้าโชว์ฝีมือเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล จนได้รับการกล่าวถึงอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่เดือนมานี้ เริ่มที่บัว-ทิฑัมพร ทีปะปาล...
by Eduzones Pr News
สืบเนื่องจาก นโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม...
by Eduzones Pr News
ภายใต้แนวคิด อุ่นใจใต้ร่มพระบารมี พลเอกวีรชัย อินทุโศภน (ที่ห้าจากขวา) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และ อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ (ที่ห้าจากซ้าย)ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)...
by Eduzones Pr News
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า นักศึกษาช่างเชื่อมอาชีวะ ประสบความสำเร็จคว้ารางวัล งานเชื่อมเยาวชนนานาชาติ ในการแข่งขันทักษะงานเชื่อมเยาวชนนานาชาติ (Arc Cup Welding Competition International...
by Eduzones Pr News
กระทรวงวิทย์ฯไฟเขียวสวนฯรังสิตขยายห้องเรียนวมว.เพิ่ม-รวม60ทุน สวนฯรังสิตสร้างชื่อกระหึ่มอีกครั้ง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไฟเขียวเปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการวมว.เพิ่มอีก1ห้องเรียน...
by tui sakrapee
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามความร่วมมือกับ นางปัทมาวลัย รัตนพล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)...
by Eduzones Pr News
เชฟรอนสานต่อโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 3 สุดยอดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของเมกเกอร์เยาวชนคนรุ่นใหม่ เชิญชวนเมกเกอร์รุ่นใหม่ระดับนักเรียน-นักศึกษาทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา...
by Eduzones Pr News
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมมือกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) ทำการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคการศึกษาผู้บริหาร...
by Eduzones Pr News
อาชีวะ จับมือภัตตาคารญี่ปุ่น ฟูจิ สร้างคนคุณภาพสู่โลกอาชีพ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น...
by Eduzones Pr News
มอบทุนเรียนดี สาขาเทคโนโลยีระบบรางวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ม.รังสิต วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดโครงการมอบทุนเรียนดี สาขาเทคโนโลยีระบบราง สำหรับนักเรียนที่จบม.ปลายหรือจบ ปวช. และ...
by tui sakrapee
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ได้ดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย...
by Eduzones Pr News
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ และภาคีเครือข่าย เสนอ 7 ข้อเรียกร้องป้องกัน "อีสปอร์ต" นำเด็กและเยาวชน สู่พฤติกรรมเสพติดอินเตอร์เน็ต กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน (ดย.)เผยผลสำรวจเด็กไทยมีโอกาสเสี่ยงภัยออนไลน์ 95%...
by Eduzones Pr News
นักเรียนยืนยันสิทธิ์ "ทีแคส" รอบสามล้น สวนสุนันทายืนที่ 3 ของประเทศ ถัดจาก ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้รายงานผลตัวเลขจำนวนนักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามระบบ...
by tui sakrapee
รามคำแหงจัดกิจกรรม RU Road Show 2018 นำเสนอผลงานและนวัตกรรมต่างๆผ่านนิทรรศการมีชีวิต และเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โดยใช้หลักฐานบัตรประชาชนเพียงใบเดียว ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาพระราม 2 และสาขาลาดพร้าว...
by NEWs_RU
ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท บิซิเนส เซอร์วิเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) เป็นบริษัทในกลุ่ม บริษัท ปตท. จำกัด...
by Eduzones Pr News
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ลงนามความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา...
by Eduzones Pr News
ประเพณีดีงาม!สวนฯรังสิตเสริมสร้างเอกลักษณ์นักเรียน ปลูกฝังคนเก่งและดีสู่สังคม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตจัดโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์สวนกุหลาบฯ รังสิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561...
by tui sakrapee
มีทุนให้!วิทยาลัยทองสุขเปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับป.ตรี-โท วิทยาลัยทองสุขเปิดรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในหลายสาขาวิชา พร้อมมอบทุนพิเศษให้สำหรับผู้ที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 18,000 บาท ในระดับปริญญาตรี...
by tui sakrapee
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนกำลังคน...
by Eduzones Pr News
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ เห็นชอบ "หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา" (Anti-Corruption Education)...
by Eduzones Pr News
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า รายการสมรภูมิไอเดีย ได้ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดประกวดและแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ภายใต้แนวคิดที่ว่า สิ่งประดิษฐ์...
by Eduzones Pr News
พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEEC)...
by Eduzones Pr News
Page 1 of 530 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last