เห็นด้วยหรือไม่? ครูไทย ต้องจบ ปริญญาโท!!!

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 133 คน
ณ 15/12/2018 13:55
  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
32.3%
1. เห็นด้วย
67.7%
2. ไม่เห็นด้วย

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่