นักศึกษาคาดว่าจบการศึกษามาจะได้ทำงานตรงสายหรือไม่

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 179 คน
ณ 20/08/2017 22:19
  1. ได้งานตรงสายที่เรียนมา
  2. อาจจะต้องทำงานด้านอื่น
43.6%
1. ได้งานตรงสายที่เรียนมา
56.4%
2. อาจจะต้องทำงานด้านอื่น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่