เห็นด้วยหรือไม่? เลื่อนสอบ GAT/PAT ในช่วงนี้

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 1601 คน
ณ 24/02/2018 13:42
  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
89.8%
1. เห็นด้วย
10.2%
2. ไม่เห็นด้วย

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล

tarcht1998@gmail.com
เห็นด้วย
อาทิตยา
รีบสอบรีบเสร็จ
inutnut.35@gmail.com
เห็นด้วย

แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่