<< กลับหน้าแรก | ตั้งกระทู้ใหม่
 

นานาชาติหาดใหญ่แจกทุนเรียนฟรี


โรงเรียน นานาชาติแห่งหาดใหญ่ ประกาศรับสมัครทุนค่าเล่าเรียน “เรียนฟรี” ในสถานศึกษาปีละ 180,000-200,000 บาท เป็นครั้งที่ 2  สมัครตั้งแต่ 5 มกรา  จนถึง 28 กุมภา 50 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

โรงเรียนนานาชาติแห่งหาดใหญ่ ประกาศรับสมัครทุนค่าเล่าเรียน “เรียนฟรี” ในสถานศึกษาครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.             คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1. ผู้สมัครจะต้องถือสัญชาติไทย เท่านั้น

1.2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของปีการศึกษา 2549 และ

จะจบการศึกษาในเดือนมีนาคม 2550 ของทุกหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทย เท่านั้น

1.3. ผ่านขั้นตอนการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่โรงเรียนนานาชาติแห่งหาดใหญ่ได้ตั้งไว้

1.4. นักเรียนที่มีรายชื่อในการผ่านการคัดเลือกการสอบครั้งที่ 1 แล้วนั้นไม่มีสิทธิ์ในการสมัครสอบใน ครั้งที่ 2

2.             หลักฐานของผู้สมัคร

2.1. ใบสมัครขอสอบแข่งขันชิงทุนค่าเล่าเรียน “เรียนฟรี” ของโรงเรียนนานาชาติแห่งหาดใหญ่

2.2. สำเนาบัตรนักเรียนของสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 1 ฉบับ

2.3. สำเนาสูจิบัตรหรือสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

2.4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

2.5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ

2.6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ

2.7. ใบรับรองการเป็นนักเรียนของสถานศึกษาที่กำลังศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่จะสำเร็จ

การศึกษาในปีการศึกษา 2549 นี้)

2.8. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

**เอกสารทุกฉบับเซ็นรับรองสำเนาและนำฉบับจริงมาเพื่อยืนยันการตรวจสอบในวันสมัครด้วย**

 

3.        กำหนดการยื่นใบสมัคร พร้อมสมัคร สอบคัดเลือก และประกาศผลสอบ

- ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hatyai-interschool.ac.th เท่านั้นไม่มี จำหน่าย

- ยื่นใบสมัคร วันที่ 5 มกราคม 2550 จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 09.00 – 16.00 . ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยชำระค่าสมัครสอบ 200 บาท ณ สำนักงานโรงเรียนนานาชาติแห่งหาดใหญ่ หรือ ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยถนนรัถการ หาดใหญ่เลขที่บัญชี 690-2-10055-4 ชื่อบัญชี นายธานัท ลาภธนาศรี และส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านทาง โทรสาร. 074-351287

**ทางโรงเรียนจะถือว่าการสมัครนั้นสมบูรณ์เมื่อท่านชำระค่าสมัครสอบและส่งหลักฐานเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

- สอบข้อเขียน วันที่ 5 มีนาคม 2550 เวลา 09.00 – 12.00 .

วิชาที่ทำการสอบแข่งขัน

นักเรียนสอบแข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Year 7) สอบวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

นักเรียนสอบแข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Grade 10) สอบวิชาคu3603 .ิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

**หมายเหตุ ข้อสอบทุกวิชาจะเป็นภาษาอังกฤษ

- ประกาศผลสอบผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน

วันที่ 8 มีนาคม 2550 ณ โรงเรียนนานาชาติแห่งหาดใหญ่

- สอบสัมภาษณ์ จะระบุในประกาศแนบท้ายของผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนผ่านทาง web site

- ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ประกาศผ่านทาง web site

- รายงานตัวเพื่อเป็นนักเรียน ตามประกาศแนบท้ายในวันประกาศผลสอบสัมภาษณ์

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ

1.             ทุนการศึกษาในที่นี้เรียกว่า “ทุนเรียนฟรี” ซึ่งมีมูลค่าเป็นค่าเล่าเรียนปีละ 180,000-200,000 บาท ต่อปี

เป็นระยะเวลา 3 ปี (1 ช่วงชั้นเรียน)

2.             สิทธิการได้รับ “ทุนเรียนฟรี” ไม่สามารถโอนให้กับผู้อื่นได้โดยเด็ดขาด

3.        สิทธิการได้รับ “ทุนเรียนฟรี” ไม่สามารถเปลี่ยนมูลค่าเป็นเงินสดได้โดยเด็ดขาด

4.             ผลการตัดสินของผู้ที่ได้รับ “ทุนเรียนฟรี” ตามเกณฑ์คะแนนผลสอบ มีดังนี้

คะแนนภาษาอังกฤษเต็ม 100 คะแนน

คะแนนคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน

รวมคะแนน 200 คะแนน

4.1. ผู้ที่สอบได้คะแนนระหว่าง 185-200 คะแนน มีสิทธิ์รับทุนเรียนฟรี 100% (ตลอด 3 ปี )

4.2. ผู้ที่สอบได้คะแนนระหว่าง 165-184 คะแนน มีสิทธิ์รับทุนเรียนฟรี 80% (ตลอด 3 ปี )

4.3. ผู้ที่สอบได้คะแนนระหว่าง 145-164 คะแนน มีสิทธิ์รับทุนเรียนฟรี 60% (ตลอด 3 ปี )

4.4. ผู้ที่สอบได้คะแนนระหว่าง 125-144 คะแนน มีสิทธิ์รับทุนเรียนฟรี 40% (ตลอด 3 ปี )

4.5. ผู้ที่สอบได้คะแนนระหว่าง 105-124 คะแนน มีสิทธิ์รับทุนเรียนฟรี 20% (ตลอด 3 ปี )

4.6. ผู้ที่สอบได้คะแนนระหว่าง 80-104 คะแนน มีสิทธิ์รับทุนเรียนฟรี 10% (ตลอด 3 ปี )

หมายเหตุ : ทางโรงเรียนนานาชาติแห่งหาดใหญ่ จะแจ้งรายละเอียด การรักษาสิทธิ์การรับ “ทุนเรียนฟรี” ตลอด 1 ช่วงชั้นเรียน (3 ปี) เมื่อนักเรียนสอบผ่านการสัมภาษณ์แล้ว

5.             ข้อกำหนดและรายละเอียดต่าง ๆ ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ได้ โดยจะแจ้งผ่างทางเว็บไซด์ของโรงเรียนนานาชาติแห่งหาดใหญ่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 สำนักงานฝ่ายธุรการโรงเรียนนานาชาติแห่งหาดใหญ่  ถนนแสงศรี  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110

หมายเลขโทรศัพท์ (074) 351283-86 หรือ www.hatyai-interschool.ac.th

 


ตั้งกระทู้โดย : manang เมื่อ 2007-01-19 16:26:26 IP : 0.0.0.xxx ผู้ชม : 20203 ผู้ตอบ : 2
ตั้งกระทู้ใหม่   เก็บไว้ใน Favorites   พิมพ์   แจ้งลบ   ส่งบทความนี้ให้เพื่อนตอบกระทู้
ข้อความ :
ใส่รูปแสดงอารมณ์ :
ชื่อผู้ตอบกระทู้ :
รหัสยืนยัน :
Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
E-mail :
  *กรุณา Login ก่อนโพส หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
สมัครสมาชิกฟรี เพื่อใช้เว็บเต็ม 100% ที่นี่