<< กลับหน้าแรก | ตั้งกระทู้ใหม่
 

ม อ. เปิดสอบพยาบาลโครงการไนติงเกลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศรับสมัคร ม. 6 สายวิทย์ฯ มีผลการเรียนตลอด 5 ภาคการศึกษา เฉลี่ยรวมกันไม่ต่ำกว่า 2.75 เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามโครงการไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2550 โดยรับจำนวน 10 คน เพื่อยกเว้นค่าลงทะเบียนในรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะพยาบาล

รองศาสตราจารย์.ดร.อรัญญา เชาวลิต รองอธิการบดีฝ่ายวิชากา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เผยว่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้องการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามโครงการไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2550 จำนวน 10 คน

ซึ่งโครงการดังกล่าวผู้เข้าศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนในรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะพยาบาล ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจึงต้องการรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ มีผลการเรียนตลอด 5 ภาคการศึกษา(ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่1 ชั้น ม.4-ภาคการศึกษาที่1 ชั้น ม.6) เฉลี่ยรวมกันไม่ต่ำกว่า 2.75 และเคยได้รับใบรับรองฝึกงานจากโรงพยาบาลของรัฐฯเป็นเวลาอย่างน้อย 10 วัน อีกทั้งต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

หากนักศึกษาคนใดมีคุณสมบัติตามรายละเอียดดังกล่าวและสนใจจะศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามโครงการไนติงเกล สามารถขอใบสมัครพร้อมเอกสารรายละเอียดจากทุกเขตการศึกษาใน14 จังหวัดภาคใต้ และนำใบสมัครพร้อมกับหลักฐาน ซึ่งได้แก่ สำเนาใบระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา, ใบสรุปผลการเรียนโดยมีผู้บริหารโรงเรียนหรืออาจารย์หัวหน้าฝ่ายทะเบียนเป็นผู้รับรองความถูกต้อง, สำเนาบัตรประชาชน 1ชุด, รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

ส่งหลักฐานมาที่ งานหลักสูตรปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตู้ป.ณ.9 ปทผ.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 และสั่งจ่ายตั๋วแลกเงินทางไปรษณีย์ 200 บาทต่อคน ในนาม นายสุธรรม อำพะมะ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตู้ป.ณ.9 ปทผ.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตั้งแต่เดือนกันยายน – ตุลาคม 2549
           

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.entrance.psu.ac.th/
และ http://www.nur.psu.ac.th/

รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
โครงการไนติงเกล 2550


ตั้งกระทู้โดย : narongsak เมื่อ 2006-09-26 13:54:51 IP : 0.0.0.xxx ผู้ชม : 26317 ผู้ตอบ : 1
ตั้งกระทู้ใหม่   เก็บไว้ใน Favorites   พิมพ์   แจ้งลบ   ส่งบทความนี้ให้เพื่อนความคิดเห็นที่ 1

จะมีทุนแบบนี้มาอีกมั้ย???????????????????????????????????????
ตอบโดย : แตงโมส.อ. เมื่อ 2008-06-04 17:38:40 IP : 117.47.210.xxx

ตอบกระทู้
ข้อความ :
ใส่รูปแสดงอารมณ์ :
ชื่อผู้ตอบกระทู้ :
รหัสยืนยัน :
Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
E-mail :
  *กรุณา Login ก่อนโพส หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
สมัครสมาชิกฟรี เพื่อใช้เว็บเต็ม 100% ที่นี่
 


ประเด็นร้อน

เรียนต่อ ขอทุน

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสนับสนุน