<< กลับหน้าแรก | ตั้งกระทู้ใหม่
 

ด่วน !! ม.บูรพาเปิดรับโควต้า


บูรพารับโควต้า 12 จว.2,260 คน

มหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายที่จะรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้า ทั้งในภาคปกติและภาคพิเศษ ในปีการศึกษา 2550 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนในภาคตะวันออก และพื้นที่ขยายของโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ระยะที่ 2 รวมทั้งหมด 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทราปราการ สระแก้ว ลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา สามารถสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ซึ่งมีจำนวนรับภาคปกติทั้งสิ้น 2,260 คน และจำนวนรับภาคพิเศษทั้งสิ้น 1,320 คน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในภาคตะวันออกและพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกระยะที่ 2 จำนวน 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี
2.
มีความประพฤติเรียบร้อย

3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนในภาคตะวันออก และพื้นที่ขยายของโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ระยะที่ 2 ที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ งานแนะแนวโรงเรียนในสังกัดที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2549 หรือรับใบสมัครจากฝ่ายแนะแนวแล้วยื่นการสมัคร ณ สถานที่รับสมัครดังต่อไปนี้

โรงเรียนในจังหวัดลพบุรี สมัครที่ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 28 สิงหาคม 2549

โรงเรียนในจังหวัดสระบุรี สมัครที่ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 28 สิงหาคม 2549

โรงเรียนในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา สมัครที่ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 28 สิงหาคม 2549

โรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี สมัครที่ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 29 สิงหาคม 2549

โรงเรียนในจังหวัดตราด สมัครที่ โรงเรียนตราษตระการคุณ 29 สิงหาคม 2549

โรงเรียนในจังหวัดนครนายก สมัครที่ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 29 สิงหาคม 2549

โรงเรียนในจังหวัดระยอง สมัครที่ โรงเรียนระยองวิทยาคม 30 สิงหาคม 2549

โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ สมัครที่ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 30 สิงหาคม 2549

โรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา สมัครที่ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 30 สิงหาคม 2549

โรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว สมัครที่ วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว 31 สิงหาคม 2549

โรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี สมัครที่ วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี 31 สิงหาคม 2549

โรงเรียนในจังหวัดชลบุรี สมัครที่ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน 31 สิงหาคม 2549

ภายหลังจากการสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพาจะดำเนินการจัดส่งบัตรที่นั่งสอบให้กับทางโรงเรียน และประกาศแผนผังที่นั่งสอบ ณ อาคาร ภปร. ชั้น 1 มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์ 0-3839-0520, 0-3874-5794, 0-3874-5900 ต่อ 1710 โทรสาร 0-3874-5794 http://service.buu.ac.th


ตั้งกระทู้โดย : narongsak เมื่อ 2006-08-11 13:31:35 IP : 0.0.0.xxx ผู้ชม : 33272 ผู้ตอบ : 1
ตั้งกระทู้ใหม่   เก็บไว้ใน Favorites   พิมพ์   แจ้งลบ   ส่งบทความนี้ให้เพื่อนตอบกระทู้
ข้อความ :
ใส่รูปแสดงอารมณ์ :
ชื่อผู้ตอบกระทู้ :
รหัสยืนยัน :
Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
E-mail :
  *กรุณา Login ก่อนโพส หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
สมัครสมาชิกฟรี เพื่อใช้เว็บเต็ม 100% ที่นี่