เปิดผลสำรวจพนักงาน - องค์กร งานแบบไหนที่ใช่ คนแบบไหนที่บริษัทชอบ

ลบ แก้ไข


 

• เปิดผลสำรวจทั้งคนทำงาน และบริษัทผู้ว่าจ้าง ปลดล็อกความต้องการให้ตรงกัน
• ไอที- บัญชี- การตลาด ตำแหน่งยอดฮิตที่คนมองหามากที่สุด
• ชื่อเสียง - ลักษณะงาน - เงินเดือน อย่างไหนคนต้องการมากกว่ากัน
• แนวโน้มความต้องการแรงงานปี 2555 สายงานไหนได้เงินเดือนดีสุด


      
       บริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย สรุปสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำปีที่ผ่านมา พบ ว่าตลาดแรงงานโตขึ้นอย่างน้อย 20% โดยตลาดแรงงานมีความต้องการคนทำงานเพิ่มมากขึ้นเกือบทุกสายอาชีพ และคาดว่าตลาดยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2555 สายงานขาย วิศวกร ไอที ยังครองแชมป์หาคนมากที่สุดในตลาดแรงงาน ส่วนตำแหน่งรองมาจะอยู่ในกลุ่มสายงานบัญชี การเงิน บุคคล และการตลาด ส่วนกลุ่มธุรกิจที่มองหาคนมากที่สุด คือ กลุ่ม Trading กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการ และกลุ่มพลังงาน ฯลฯ


      
       ส่วนตำแหน่งที่คนทำงานมองหามากที่สุด คือ ไอที บัญชี และการตลาด ซึ่งในปี 2554ที่ผ่านมามีผู้สมัครงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเกือบทุกสายอาชีพ ยกเว้นบางสายอาชีพที่มีคนหางานลดลง ได้แก่ งานธุรการ บุคคล การเงิน การตลาด การขาย และลอจิสติกส์


      
       ประเด็นที่น่าสนใจคือ ตำแหน่งการตลาด ซึ่งเป็นตำแหน่งที่คนทำงานมองหามากที่สุด แต่ยังมีจำนวนลดลงจากปีที่ผ่านมา อาจเนื่องจากเพราะเป็นตำแหน่งงานยอดนิยมที่คนทำงานมองหา ทำให้เกิดการแข่งขันสูง เป็นผลให้จำนวนผู้สมัครงานลดลง       แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานในปี 2555 คาดว่ายังคงมีอัตราการความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในบางสายอาชีพยังคงมองหาผู้สมัครมาเติมเต็มตำแหน่งงานว่างในตลาด อยู่ เช่น งานออกแบบตกแต่ง งานขาย งานบุคคล งานบัญชี ธุรการ ลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงงานในกลุ่มสายอาชีพเทคนิคและสายงานโรงงานด้วย


      
       ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ผู้จัดการประจำประเทศ กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย กล่าวว่า จากภาพตลาดแรงงานโดยรวมเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมาและปีนี้ ตลาดแรงงานจะยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ทั้งคนทำงาน และบริษัทผู้จ้างงาน เข้าใจถึงลักษณะพื้นฐานเบื้องต้นที่แต่ละฝ่ายต้องการ บริษัทจึงได้ทำการสำรวจตลาดในหัวข้อ “บริษัทในฝันของคนทำงาน” และ “ลักษณะคนทำงานที่องค์กรต้องการ” โดยสำรวจคนทำงานในไทย 2,209 คน และองค์กรในไทย 182 แห่ง พบว่า ปี 2554 เป็นปีที่ตลาดแรงงานมีความตื่นตัวมากในประเทศไทย และยังแฝงด้วยความท้าทายในหลายแง่มุมทำให้ในปีที่ผ่านมา ตลาดแรงงานเกิดตำแหน่งงานใหม่ พร้อมการจ้างงานในตำแหน่งต่างๆ เพิ่มมากขึ้น


      
       ทั้งนี้ เพื่อการเข้าสู่ปี 2555 อย่างมั่นคง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรต่างๆ ยังคงมุ่งมั่นในการมองหาคนที่ใช่ ให้กับองค์กร และในทางตรงกันข้ามทางผู้สมัครก็มองหางานที่ตอบโจทย์ความต้องการในการทำงาน เช่นกันปัจจัยที่ส่งผลต่อคนทำงาน คือ ชื่อเสียงขององค์กร ลักษณะงานน่าสนใจ และบรรยากาศในการทำงานที่ดี โดยมีความต้องการด้านผลตอบแทนเพิ่มขึ้นหากต้องการเปลี่ยนงานที่ 20% และจะทำงานอยู่กับบริษัทหนึ่งเป็นเวลาเฉลี่ย 3-5 ปี


      
       “ปัจจัยสำคัญในการเลือกสมัครงานคือ ชื่อเสียงขององค์กรต้องดีน่าเชื่อถือ และเป็นบริษัทข้ามชาติ เพราะเชื่อว่าจะมีโอกาสเติบโตในภูมิภาคมากกว่าที่จะอยู่แค่ประเทศไทย เงินเดือนที่ต้องปรับสูงขึ้นกว่าที่เดิมมากกว่า 20% ลักษณะงานที่น่าสนใจจะทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานมากสุด”


      
       นอกจากนี้สิ่งที่จะทำให้คนทำงานมีความสุขมากที่สุดคือ บรรยากาศที่ทำงานต้องดี ไม่เฉพาะแค่การตกแต่งสำนักงานแต่รวมไปถึงผู้ร่วมงานวัฒนธรรมองค์กรด้วย ต้องการมีอิสระในการทำงาน และการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากสุดคือช่วง 09.00 – 11.00 น. และ 14.00 – 16.00 น. และสิ่งที่คนสมัครงานจะเลือกตัดสินใจทำงานคือเรื่องผลตอบแทน ซึ่งคนที่จบใหม่จะมองเรื่องเงินเดือนก่อนลักษณะงานที่น่าสนใจ ขณะที่คนที่มีอายุงานมากขึ้นจะมองเรื่องงานที่น่าสนใจก่อนเรื่องผลตอบแทน ส่วนอายุคนที่อยากเปลี่ยนงานมากคือ 35 – 40 ปี


      
       ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กรในการรับคนเข้าทำงานพบว่า สิ่งที่ตัดสินใจรับคนเข้าทำงานคือความรู้ความสามารถ ส่วนระยะเวลาความคาดหวังที่อยากให้ทำงานอยู่กับองค์กรคืออย่างน้อย 3 ปี ด้านเงินเดือนที่อยากจะจ่ายให้เพิ่มขึ้นจากที่ทำงานเดิมจ่ายเพียงแค่ 5 – 10% เท่านั้นขณะที่คนเปลี่ยนงานต้องการถึง 20% ปัจจัยที่จะทำให้พนักงานทำงานมีประสิทธิภาพคือลักษณะงาน และการที่จะให้ทำงานอย่างมีความสุขก็ต้องเป็นเรื่องของบรรยากาศการทำงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่คิดตรงกันทั้งผู้หางานและองค์กร เรื่องพื้นฐานที่องค์กรต้องการมากที่สุดคือ ทักษะการติดต่อหรือสื่อสาร คิดเป็นตัวเลขถึง 63% อีก 36% ระบุว่าเป็นทักษะในการวางแผนจัดการ เพียง 1% ให้ความสำคัญกับทักษะการนำเสนองาน


      
       โดยความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐานที่ควรมี พบว่า 98% คือทักษะในโปรแกรม MS Office ด้านภาษาที่ต้องการ 99% ก็คือภาษาอังกฤษ และเป็นที่น่าสนใจว่าหลายองค์กรให้ความสำคัญกับภาษาญี่ปุ่นถึง 16%อย่างเช่นไมโครซอฟท์ออฟฟิศ มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ส่วนลักษณะนิสัยที่ต้องการมากคือความซื่อสัตย์ 31% รองลงมาคือความอดทน 22% และความคิดสร้างสรรค์ 21% ส่วนสิ่งที่แต่ละองค์กรไม่ต้องการมากที่สุด คือ พนักงานไม่พัฒนาตนเอง 45% และขาดความกระตือรือล้น 41%


      
       แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานในปี 2555 คาดว่ายังคงมีอัตราความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย เฉพาะในบางสายอาชีพยังคงมองหาผู้สมัครมาเติมเต็มตำแหน่งงานว่างในตลาดอยู่ เช่น งานออกแบบตกแต่ง งานขาย งานบุคคล งานบัญชี ธุรการ ลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงงานในกลุ่มสายอาชีพเทคนิคและสายงานโรงงานด้วย


      
       สำหรับฐานเงินเดือนคาดว่าในปี 2555 อาจมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยที่ผ่านมาการปรับฐานเงินเดือนมีแต่แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นตลอด หรือในบางปีคงที่ แต่ไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง จากผลการสำรวจพบว่า สายงานที่มีได้เงินเดือนมาก ที่สุดสำหรับผู้ที่ทำงานไม่เกิน 5 ปี คือ ด้านไอที บัญชี การตลาด และการขาย และสำหรับผู้ที่ทำงานมากกว่า 5 ขึ้นไป สายงานที่ได้เงินเดือนมากที่สุดคือ ผู้จัดการระดับสูง รองลงมาคือ ด้านการเงิน 

ที่มา: www.manager.co.th


Uexpo 2012 -  เก็งคะแนน Admissions 55 สูงขึ้นหรือต่ำลง พบเทคนิคการเลือกคณะมหาวิทยาลัยอย่างไรให้สอบติด รายละเอียดคลิก
 
Uexpo 2012วิเคราะห์ทิศทาง สาขาแห่งอนาคต  2012 เรียนอะไร หางานง่าย รายได้สูง รายละเอียดคลิก
Uexpo 2012ในยุคอาเซียนเปลี่ยนไป เลือกคณะอย่างไร...ไม่ตกงาน รายละเอียดคลิก
 
Inter Fair-2012  เทคนิคพิชิตทุน ทุนดีดี เรียนฟรีทั่วโลก รายละเอียดคลิก

 

 
โดย พี่ต้นรัก Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 ก.พ. 55 14:00 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,805 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,805 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

คำฮิต

คำค้นหา
สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , หลักสูตร ป.โท , หลักสูตร ป.เอก , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตSocialFeed , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ , วันปิยมหาราช , วันลอยกระทง