เปิดผลสำรวจพนักงาน - องค์กร งานแบบไหนที่ใช่ คนแบบไหนที่บริษัทชอบ

ลบ แก้ไข


 

• เปิดผลสำรวจทั้งคนทำงาน และบริษัทผู้ว่าจ้าง ปลดล็อกความต้องการให้ตรงกัน
• ไอที- บัญชี- การตลาด ตำแหน่งยอดฮิตที่คนมองหามากที่สุด
• ชื่อเสียง - ลักษณะงาน - เงินเดือน อย่างไหนคนต้องการมากกว่ากัน
• แนวโน้มความต้องการแรงงานปี 2555 สายงานไหนได้เงินเดือนดีสุด


      
       บริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย สรุปสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำปีที่ผ่านมา พบ ว่าตลาดแรงงานโตขึ้นอย่างน้อย 20% โดยตลาดแรงงานมีความต้องการคนทำงานเพิ่มมากขึ้นเกือบทุกสายอาชีพ และคาดว่าตลาดยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2555 สายงานขาย วิศวกร ไอที ยังครองแชมป์หาคนมากที่สุดในตลาดแรงงาน ส่วนตำแหน่งรองมาจะอยู่ในกลุ่มสายงานบัญชี การเงิน บุคคล และการตลาด ส่วนกลุ่มธุรกิจที่มองหาคนมากที่สุด คือ กลุ่ม Trading กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการ และกลุ่มพลังงาน ฯลฯ


      
       ส่วนตำแหน่งที่คนทำงานมองหามากที่สุด คือ ไอที บัญชี และการตลาด ซึ่งในปี 2554ที่ผ่านมามีผู้สมัครงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเกือบทุกสายอาชีพ ยกเว้นบางสายอาชีพที่มีคนหางานลดลง ได้แก่ งานธุรการ บุคคล การเงิน การตลาด การขาย และลอจิสติกส์


      
       ประเด็นที่น่าสนใจคือ ตำแหน่งการตลาด ซึ่งเป็นตำแหน่งที่คนทำงานมองหามากที่สุด แต่ยังมีจำนวนลดลงจากปีที่ผ่านมา อาจเนื่องจากเพราะเป็นตำแหน่งงานยอดนิยมที่คนทำงานมองหา ทำให้เกิดการแข่งขันสูง เป็นผลให้จำนวนผู้สมัครงานลดลง       แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานในปี 2555 คาดว่ายังคงมีอัตราการความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในบางสายอาชีพยังคงมองหาผู้สมัครมาเติมเต็มตำแหน่งงานว่างในตลาด อยู่ เช่น งานออกแบบตกแต่ง งานขาย งานบุคคล งานบัญชี ธุรการ ลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงงานในกลุ่มสายอาชีพเทคนิคและสายงานโรงงานด้วย


      
       ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ผู้จัดการประจำประเทศ กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย กล่าวว่า จากภาพตลาดแรงงานโดยรวมเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมาและปีนี้ ตลาดแรงงานจะยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ทั้งคนทำงาน และบริษัทผู้จ้างงาน เข้าใจถึงลักษณะพื้นฐานเบื้องต้นที่แต่ละฝ่ายต้องการ บริษัทจึงได้ทำการสำรวจตลาดในหัวข้อ “บริษัทในฝันของคนทำงาน” และ “ลักษณะคนทำงานที่องค์กรต้องการ” โดยสำรวจคนทำงานในไทย 2,209 คน และองค์กรในไทย 182 แห่ง พบว่า ปี 2554 เป็นปีที่ตลาดแรงงานมีความตื่นตัวมากในประเทศไทย และยังแฝงด้วยความท้าทายในหลายแง่มุมทำให้ในปีที่ผ่านมา ตลาดแรงงานเกิดตำแหน่งงานใหม่ พร้อมการจ้างงานในตำแหน่งต่างๆ เพิ่มมากขึ้น


      
       ทั้งนี้ เพื่อการเข้าสู่ปี 2555 อย่างมั่นคง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรต่างๆ ยังคงมุ่งมั่นในการมองหาคนที่ใช่ ให้กับองค์กร และในทางตรงกันข้ามทางผู้สมัครก็มองหางานที่ตอบโจทย์ความต้องการในการทำงาน เช่นกันปัจจัยที่ส่งผลต่อคนทำงาน คือ ชื่อเสียงขององค์กร ลักษณะงานน่าสนใจ และบรรยากาศในการทำงานที่ดี โดยมีความต้องการด้านผลตอบแทนเพิ่มขึ้นหากต้องการเปลี่ยนงานที่ 20% และจะทำงานอยู่กับบริษัทหนึ่งเป็นเวลาเฉลี่ย 3-5 ปี


      
       “ปัจจัยสำคัญในการเลือกสมัครงานคือ ชื่อเสียงขององค์กรต้องดีน่าเชื่อถือ และเป็นบริษัทข้ามชาติ เพราะเชื่อว่าจะมีโอกาสเติบโตในภูมิภาคมากกว่าที่จะอยู่แค่ประเทศไทย เงินเดือนที่ต้องปรับสูงขึ้นกว่าที่เดิมมากกว่า 20% ลักษณะงานที่น่าสนใจจะทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานมากสุด”


      
       นอกจากนี้สิ่งที่จะทำให้คนทำงานมีความสุขมากที่สุดคือ บรรยากาศที่ทำงานต้องดี ไม่เฉพาะแค่การตกแต่งสำนักงานแต่รวมไปถึงผู้ร่วมงานวัฒนธรรมองค์กรด้วย ต้องการมีอิสระในการทำงาน และการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากสุดคือช่วง 09.00 – 11.00 น. และ 14.00 – 16.00 น. และสิ่งที่คนสมัครงานจะเลือกตัดสินใจทำงานคือเรื่องผลตอบแทน ซึ่งคนที่จบใหม่จะมองเรื่องเงินเดือนก่อนลักษณะงานที่น่าสนใจ ขณะที่คนที่มีอายุงานมากขึ้นจะมองเรื่องงานที่น่าสนใจก่อนเรื่องผลตอบแทน ส่วนอายุคนที่อยากเปลี่ยนงานมากคือ 35 – 40 ปี


      
       ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กรในการรับคนเข้าทำงานพบว่า สิ่งที่ตัดสินใจรับคนเข้าทำงานคือความรู้ความสามารถ ส่วนระยะเวลาความคาดหวังที่อยากให้ทำงานอยู่กับองค์กรคืออย่างน้อย 3 ปี ด้านเงินเดือนที่อยากจะจ่ายให้เพิ่มขึ้นจากที่ทำงานเดิมจ่ายเพียงแค่ 5 – 10% เท่านั้นขณะที่คนเปลี่ยนงานต้องการถึง 20% ปัจจัยที่จะทำให้พนักงานทำงานมีประสิทธิภาพคือลักษณะงาน และการที่จะให้ทำงานอย่างมีความสุขก็ต้องเป็นเรื่องของบรรยากาศการทำงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่คิดตรงกันทั้งผู้หางานและองค์กร เรื่องพื้นฐานที่องค์กรต้องการมากที่สุดคือ ทักษะการติดต่อหรือสื่อสาร คิดเป็นตัวเลขถึง 63% อีก 36% ระบุว่าเป็นทักษะในการวางแผนจัดการ เพียง 1% ให้ความสำคัญกับทักษะการนำเสนองาน


      
       โดยความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐานที่ควรมี พบว่า 98% คือทักษะในโปรแกรม MS Office ด้านภาษาที่ต้องการ 99% ก็คือภาษาอังกฤษ และเป็นที่น่าสนใจว่าหลายองค์กรให้ความสำคัญกับภาษาญี่ปุ่นถึง 16%อย่างเช่นไมโครซอฟท์ออฟฟิศ มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ส่วนลักษณะนิสัยที่ต้องการมากคือความซื่อสัตย์ 31% รองลงมาคือความอดทน 22% และความคิดสร้างสรรค์ 21% ส่วนสิ่งที่แต่ละองค์กรไม่ต้องการมากที่สุด คือ พนักงานไม่พัฒนาตนเอง 45% และขาดความกระตือรือล้น 41%


      
       แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานในปี 2555 คาดว่ายังคงมีอัตราความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย เฉพาะในบางสายอาชีพยังคงมองหาผู้สมัครมาเติมเต็มตำแหน่งงานว่างในตลาดอยู่ เช่น งานออกแบบตกแต่ง งานขาย งานบุคคล งานบัญชี ธุรการ ลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงงานในกลุ่มสายอาชีพเทคนิคและสายงานโรงงานด้วย


      
       สำหรับฐานเงินเดือนคาดว่าในปี 2555 อาจมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยที่ผ่านมาการปรับฐานเงินเดือนมีแต่แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นตลอด หรือในบางปีคงที่ แต่ไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง จากผลการสำรวจพบว่า สายงานที่มีได้เงินเดือนมาก ที่สุดสำหรับผู้ที่ทำงานไม่เกิน 5 ปี คือ ด้านไอที บัญชี การตลาด และการขาย และสำหรับผู้ที่ทำงานมากกว่า 5 ขึ้นไป สายงานที่ได้เงินเดือนมากที่สุดคือ ผู้จัดการระดับสูง รองลงมาคือ ด้านการเงิน 

ที่มา: www.manager.co.th


Uexpo 2012 -  เก็งคะแนน Admissions 55 สูงขึ้นหรือต่ำลง พบเทคนิคการเลือกคณะมหาวิทยาลัยอย่างไรให้สอบติด รายละเอียดคลิก
 
Uexpo 2012วิเคราะห์ทิศทาง สาขาแห่งอนาคต  2012 เรียนอะไร หางานง่าย รายได้สูง รายละเอียดคลิก
Uexpo 2012ในยุคอาเซียนเปลี่ยนไป เลือกคณะอย่างไร...ไม่ตกงาน รายละเอียดคลิก
 
Inter Fair-2012  เทคนิคพิชิตทุน ทุนดีดี เรียนฟรีทั่วโลก รายละเอียดคลิก

 

 loading...


โดย พี่ต้นรัก Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 ก.พ. 55 14:00 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 4,023 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 4,023 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง