ประกาศผล #รับตรง ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2556

    ประกาศผล #รับตรง ทั่วประเทศ    
   มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2556   


ประกาศผล #รับตรง ทั่วประ
 

          >> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระบบโควตาทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 ประกาศผล #รับตรง วิทยาลั

   พี่โดม #แนะน้อง  

          >> การคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2556 
ประกาศผล #รับตรง วิทยาลั
 


 

โดย P'Dome Eduzones
วันที่ 6 ธันวาคม 2555
พิมพ์หน้านี้