รับตรง มอ. หาดใหญ่

ลบ แก้ไข

โครงการ"โควตาวิศวกรรมศาสตร์ มอ." >>> รับจำนวน 250 คน (1) กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ. 2544 เท่านั้น โดยได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาต่างๆรวม 4 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5) ดังนี้ • กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 (คิดจากกลุ่มวิชาฟิสิกส์ 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเคมี 6 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาชีววิทยา 4 หน่วยกิต รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 16 หน่วยกิต) • กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 (คิดจากกุล่มวิชาคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต) • กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 (คิดจากกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต) (2) เป็นผู้ได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาต่างๆ รวม 4 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5) ไม่ต่ำกว่า 2.50 (3) ไม่เป็นโรคร้ายซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และอาชีพวิศวกร (4) มีความประพฤติเรียบร้อย จำนวนที่รับแบ่งเป็น 1. เรียนที่หาดใหญ่(ไม่แยกสาขาวิชา) 200 คน 2. เรียนที่ภูเก็ต(สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 50 คน โครงการ"ทุนมงคลสุข" >>> รับจำนวน 100 คน (1) กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ. 2544 เท่านั้น โดยได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาต่างๆ รวม 4 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5) ดังนี้ • กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25 (คิดจากกลุ่มวิชาฟิสิกส์ 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเคมี 6 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาชีววิทยา 4 หน่วยกิต รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 16 หน่วยกิต) • กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25 (คิดจากกุล่มวิชาคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต) • กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 (คิดจากกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต) (2) เป็นผู้ได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาต่างๆรวม 4 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5) ไม่ต่ำกว่า 3.00 (3) ไม่เป็นโรคร้ายซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และอาชีพวิศวกร (4) มีความประพฤติเรียบร้อย กำหนดการ รับสมัคร 22 มิ.ย. 52ถึง31 ก.ค. 52 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 7 ส.ค. 52 สอบวัดความรู้ 23 ส.ค. 52 แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 7 ก.ย. 52 ผู้ผ่านการคัดเลือกแจ้งยืนยันสิทธิ์เอกสารส่งถึงคณะฯ ภายใน 30 ก.ย. 52 การสมัคร 1. สมัครด้วยตนเองที่ http://www.eng.psu.ac.th หรือ http://info.eng.psu.ac.th/applicant โดยกรอกประวัติและผลการเรียนให้ครบถ้วนและชำระค่าสมัคร 75 บาท 2. ส่งใบสมัครผ่านโรงเรียนที่ศึกษาอยู่ และชำระค่าสมัคร 150 บาท **ผู้สมัครทุกคนต้องส่งหลักฐานการสมัคร ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 (ยึดวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์) การคัดเลือก คณะวิศวกรรมศาสตร์จะคัดเลือกผู้ที่สมัครเข้าโครงการ ตามเกณฑ์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนด ดังนี้ 1. เลือกจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 2. กรณีผู้สมัครมากกว่าจำนวนที่ประกาศรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์จะคัดเลือกจากผลคะแนนเฉลี่ย และผลการสอบข้อเขียน เพื่อทดสอบความพร้อมทางการศึกษาของผุ้สมัคร การชำระค่าสมัคร โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชื่อบัญชี "เงินผ่านบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์" เลขที่บัญชี 565-2-60461-6 หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (1) ใบสมัคร(ตามแบบฟอร์มของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ยกเว้นผู้สมัครผ่าน Web Site) (2) สำเนาระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ของชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-5 (รวม 4 ภาคการเรียน) (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน (4) ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา (5) สำเนาใบโอนเงินค่าสมัคร
 
โดย RAC Hatyai ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 6 ก.ค. 52 09:28 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 60,791 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 60,791 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

คำฮิต
โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , หลักสูตร ป.โท , อาเซียน , หลักสูตร ป.เอก , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เทศกาลกินเจ , คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , SocialFeed , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ , วันปิยมหาราช , วันลอยกระทง

คำค้นหา
สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , หลักสูตร ป.โท , หลักสูตร ป.เอก , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตSocialFeed , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ , วันปิยมหาราช , วันลอยกระทง