การจัดการ(โลจิสต์) Vs วิศวะ(โลจิสต์)

ลบ แก้ไข

ครับ สถาบันที่เปิดสอนโลจิสติกส์ ในประเทศไทย นั้น

ปัจจุบัน มีการเปิดสอนหลายสถาบันเพิ่มขึ้น

ซึ่งเรา สามารถแบ่ง โลจิสติกส์ เป็น การจัดการโลจิสติกส์ และ วิศวกรรมโลจิสติกส์

และมักจะเป็นคำถาม ยอดนิยมว่า... " มันต่างกันยังไง? "

และ มักจะมีคำถามอีกว่า " ต้องมีคุณสมบัติอะไร ยังไง ต้องเก่งอะไรหรือปล่าว? "

วันนี้ ผมจะมาตอบคำถามเหล่านี้คับ

 

การขนส่งและโลจิสติกส์

        โลจิสติกส์ ( logistics ) หมายถึง กิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ จากอีกที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง อาจมีการจัดเก็บระยะเวลานาน หรือระยะเวลาชั่วคราว เช่น เอกสาร สินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ และอื่นๆ โดยโลจิสติกส์ มีศาสตร์ แขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 ศาสตร์ ดังนี้...

     1. วิศวกรรมศาสตร์ ในส่วนวิศวกรรมศาสตร์นี้ จะมีสาขาที่เกี่ยวข้อง คือ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ( Industrial Engineering ) และสาขาวิศวกรรมโยธา ( Civil Engineering ) โดยสาขานี้ จะคำนึงถึงกิจกรรมในการเคลื่อนย้ายสินค้าเป็นหลัก เพื่อให้การขนส่งสินค้านั้น มีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้ทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิง หรือเวลาในการขนส่งน้อยที่สุด

     2. บริหารธุรกิจ สาขานี้จะมองในเรื่องของการขนส่งทั้งในและระหว่างประเทศ โดยจะพิจารณา ภาษี กฎหมาย ค่าระวาง นโยบายหรือยุทธศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์ของแต่ละพื้นที่ แต่ละประเทศ และการค้าระหว่างประเทศ เพื่อนำมาประกอบการวางแผนการขนส่งสินค้าไปยังแต่ละพื้นที่และประเทศต่างๆ

     3. การจัดการสารสนเทศ ซึ่งจะศึกษาในส่วนของ software และ hardware นำมาควบรวมกันเป็น solution หรือบริการที่จะช่วยให้การดำเนินกิจกรรมทางโลจิสติกส์มีความคล่องตัวมากขึ้น

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

หัวใจสำคัญของการดำเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ คือการจัดหาสินค้าหรือบริการตามความต้องการของลูกค้า และส่งมอบสินค้าไปยังสถานที่ที่ลูกค้าระบุไว้ถูกต้องตรงตามเวลา และสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม ผู้เรียนจึงควรมีพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ หรือการคำนวณต่างๆ รวมทั้งมีพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยี และด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

     เนื่องจากโลจิสติกส์ยังอยู่ในวงจำกัด ผู้ชำนาญการด้านโลจิสติกส์มีจำนวนเล็กน้อย อุปสรรค์ที่สำคัญคือขาดแคลนอาจารย์ที่สอนด้านโลจิสติกส์หลักสูตรโลจิสติกส์โดยตรงมีน้อย ทั้งๆที่ ผู้ประกอบการมีความตื่นตัวในการจัดการโลจิสติกส์มาก แต่ยังไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ ขณะเดียวกัน ภาครัฐเองก็ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจด้านโลจิสติกส์ หรือที่มีความรู้ ก็มีอยู่เพียงเล็กน้อยและไม่เพียงพอ ฉะนั้นผู้ที่จบการศึกษาด้านนี้ จึงเป็นที่ต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับทางด้านเศรษฐกิจและการปรับตัวของโลกในอนาคต

ที่มา : สาขาแห่งอนาคต. ดร.วิริยะ ฤๅชัยพาณิชย์

 

นอกจากนี้ ผมยังได้รวบรวมข้อมูล ด้านโลจิสติกส์ - พาณิชยนาวี ไว้ด้วย ตามเวปนี้คับ

รวมทุกเรื่องกับ โลจิสติกส์-พาณิชยนาวี และเรื่องเล่าจาก ม.บูร...

http://www4.eduzones.com/logist/3772

 

loading...


โดย ^เทพเจ้าข้าวหมาก^ ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 เม.ย. 52 12:07 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 6,069 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นยอดนิยม

ลบ แจ้งลบ
โดย ไหม
IP : 223.205.216.***
สรุปแล้ว การจัดการ เรียนไม่ค่อยลึกทั่วๆไป(?) จบมาทำหน้าที่วางแผนการขนส่ง
วิศวะ = คำนวนส่วนใหญ่(?) จบมาทำหน้าที่คำนวนระยะทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น
คือ การจัดการโลจิสต์และวิศวะต้องทำงานร่วมกัน (หนูเข้าใจถูกไหมค่ะ) แล้วโอกาสที่จะรับเข้าทำงานระหว่างการจัดการกับวิศวะอันไหนมากกว่ากันค่ะ อันไหนเป็นที่ต้องการมากกว่ากันค่ะ

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 6,069 ครั้ง ตอบ 29 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ไหม
IP : 223.205.216.***
สรุปแล้ว การจัดการ เรียนไม่ค่อยลึกทั่วๆไป(?) จบมาทำหน้าที่วางแผนการขนส่ง
วิศวะ = คำนวนส่วนใหญ่(?) จบมาทำหน้าที่คำนวนระยะทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น
คือ การจัดการโลจิสต์และวิศวะต้องทำงานร่วมกัน (หนูเข้าใจถูกไหมค่ะ) แล้วโอกาสที่จะรับเข้าทำงานระหว่างการจัดการกับวิศวะอันไหนมากกว่ากันค่ะ อันไหนเป็นที่ต้องการมากกว่ากันค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย ^เทพเจ้าข้าวหมาก^
IP : 110.164.28.***

ค้าฟผม

 ยินดีค้าฟฟฟฟ...

ลบ แจ้งลบ
โดย MimnoiMoonum
IP : 118.172.21.***
เราเรียนลอจิสติกส์เหมือนกันนะ แต่เรียนที่ มช เพิ่งเปิดแรก พอดีผ่านเข้ามาเจอ Blog นี้พอดี ก้อเลยแวะมาทักทายเผื่อมีอะไรแลกเปลี่ยนกันได้บ้างคร้า
ลบ แจ้งลบ
โดย ^เทพเจ้าข้าวหมาก^
IP : 112.142.85.***

ส่วนของ ม.พี่ เป็นคณะโลจิสติกส์ ประกอบด้วย  3 สาขา ดังเวปนี้

http://www4.eduzones.com/logist/337

ลบ แจ้งลบ
โดย ^เทพเจ้าข้าวหมาก^
IP : 112.142.85.***
ก็ที่มีเปิด มีสองแบบคับ วิศวะ กับ บริหาร (หรือเรียกกันว่าการจัดการอ่ะ มันอยุ่ในสายบริหารไง )
ลบ แจ้งลบ
โดย วุฒิเขต
IP : 58.11.44.***

ที่ ม.พี่

เป็น วิศวะ หรือ บริหาร อะครับ

แต่การจัดการต้องเรียนอยู่แล้วใช้ป่าวพี่

หรือว่า การจัดการ ก็แยกออกมาเหมือนพวก วิศวะ กับ บริหาร

วิศวะ (โลจิสต์)

บริหาร (โลจิสต์)

การจัดการ (โลจิสต์)

แบบนี้ปะพี่ เป็น3สาย

ลบ แจ้งลบ
โดย ^เทพเจ้าข้าวหมาก^
IP : 112.142.85.***

ก้อ ไอทีมันจะอยุ่ใน บริหารและวิศวะ อยุ่แล้วล่ะคับ

 ส่วนภาษาอังกิด เค้าก้อมีสถาบันเปิดสอนเยอะแยะอยุ่แล้วล่ะคับ

ถ้าที่ ม.พี่ ก็มีAUA ใน ม.  มีสถาบันสอนภาษาแถวหน้า ม.อีกหลายที่อ่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย วุฒิเขต
IP : 58.9.108.***

วิศวกรรมศาสตร์

บริหารธุรกิจ

การจัดการสารสนเทศ

เลือกเรียนตามสายใช้มะครับว่าจะเรียนอะไร

3ศาสตร์ นี้จะเน้นไปคนละอย่างใช้มะครับ

การจัดการสารสนเทศ นี่จะเน้น ไปทางเรื่องอะไรหรอครับ

 อังกฤษ ก็คงต้องไปหาที่เรียนแล้วละครับ

เหอะๆ

ลบ แจ้งลบ
โดย ^เทพเจ้าข้าวหมาก^
IP : 112.142.85.***

อ่อ ใช้หมดแหละคับ

บางวิชาก็เอาตำราภาษาอังกิดมาเรียนอ่ะ เพราะในไทยยังไม่มีตำราเฉพาะด้านมากเท่าไหร่

 

แต่ถ้าแค่เรียน ภาษาอังกิดแค่พอได้ก้อเรียนได้อ่ะคับ

แต่ถ้าจบไป ทำงาน อาจจะเสียเปรียบคนอื่น ก้าวหน้าล้าหลังคนอื่นอ่ะคับ

 

ก็เข้ามา แล้วไปหาเรียนเสริมได้คับ สถาบันสอนภาษาเยอะอยุ่คับ

ลบ แจ้งลบ
โดย วุฒิเขต
IP : 58.9.108.***

ง่าแย่จังเลยอ่า

 ภาษาอังกฤษ ผมไม่เก่งซะด้วยดิ

แบบนี้พอจะมีแนวมะครับ

แต่คำนวนพอได้อยู่ เทคโนโลยีก็พอได้อ่า

ผมจบช่างยนต์มาอะครับ

พอจะมีแนวบ้างปะ

 แต่ไม่เก่ง อังกฤษ นะครับ

วิศวกรรมศาสตร์ (ต้องเก่งอังกฤษใช้มะครับ)

บริหารธุรกิจ (ต้องเก่งอังกฤษใช้มะครับ)

การจัดการสารสนเทศ (ต้องเก่งอังกฤษใช้มะครับ)

 ฝากทีนะครับ

 

ลบ แจ้งลบ
โดย จริยา
IP : 115.67.47.***

เราก้อยากเรียนโลจิสติก

สมัครรอบแรกก้อม่ายผ่าน

เหอะๆๆเสียจายยยยยยยยยยยยย

มากเลย

ม่ายเปนรัยเดวรอบสองยังรออยู่

อิอิ

ลบ แจ้งลบ
โดย ^เทพเจ้าข้าวหมาก^
IP : 112.142.84.***

ค่าเทอม สำหรับ สาขา การจัดการโลจิสติกส์ และ อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

  ภาคปกติ เทอมนึง ประมาณ 8000  ภาคพิเศษประมาณ 15000 คับ ต่อเทอมน่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย ชัยจิโรจ
IP : 124.120.238.***

พี่ครับ

 

ค่าเทอมภาคพิเศษ วิชาการจัดการโลจิสติกส์รูปแบบที่1

 

มันเท่าไรหรอครับ

แล้วภาคปกติด้วยอ่า

แตกต่างกันมากไหมครับ

เวลาเรียน เรียนเหมือนกันไหมครับ

 

ขอบคุณครับพีเต้ง

ลบ แจ้งลบ
โดย ^เทพเจ้าข้าวหมาก^
IP : 222.123.247.***

พาณิชยกรรม ปวส.รัยงี้ ใช่ป่าว?

ถ้าเป็นอย่างนั้น ก็เข้าได้น่ะ แต่เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีครึ่ง

เปน สาขา ธุรกิจพาณิชยนาวี อ่ะคับ

ลบ แจ้งลบ
โดย ณฐพล
IP : 118.175.4.***

ผมเรียนสาย

พาณิชยกรรม มาอ่ะคับ 

 

สามารถเรียน คณะ การจัดการโลจิสติกได้ป่าวคับ

 

 

ลบ แจ้งลบ
โดย ^เทพเจ้าข้าวหมาก^
IP : 202.28.78.***

แนวข้อสอบเหรอ

มันมะมีออกมาหรอกคับ

มันเป็นเอกสารของทางมหาลัยอ่ะน่ะ  เหอๆ

ลบ แจ้งลบ
โดย วุฒิวัฒน์
IP : 114.128.94.***

พี่ครับ

ผมอยากทราบแนวข้อสอบรับตรง ของ ม.บูรพา คณะโลจิสติกส์หน่อยอะครับ และผมสามารถหาได้จากที่ไหน แล้วพี่พอจะมีหรือเปล่าครับ

 ขอขอบคุณครับ

 

ลบ แจ้งลบ
โดย ^เทพเจ้าข้าวหมาก^
IP : 222.123.191.***

ส่วนข่าวสอบตรง หรือสอบเข้ามหาลัยเอง

 

เค้าจะลงในเวปนี้คับ ต้องติดตามเอาหน่อยอ่ะคับ

 

service.buu.ac.th

 

 

คาดว่าสอบตรงคงมีช่วงปลายๆเทอมหนึ่งอ่ะ ประมาณนั้นๆ

ทั้งนี้เราต้องติดตามจากเวปด้วยน่ะๆ

ลบ แจ้งลบ
โดย ^เทพเจ้าข้าวหมาก^
IP : 222.123.191.***

ถ้าจบสาขาการจัดการ อุต กะ โล เริ่มต้นที่หมื่นกว่าๆ คับ

 

อุต กะ โล ต่างกันงัย  ตามจริงก้อเรียนคล้ายๆกันหลายวิชาอยุ่คับ

ต่างกันที่ อุต จะเน้นทางด้านทะเล ทางน้าม ทางท่าเรือ

ส่วนโล ก้อ ทั่วๆไป มะได้เน้นลงลึกทางใดทางหนึ่งคับ

ลบ แจ้งลบ
โดย วุฒิวัฒน์
IP : 114.128.31.***

พี่ครับ คำถามนี้ พ่อ ผมฝากถาม อิอิ

ส่วนมากคนที่ จบมาแล้ว จะได้เงินเดือนเท่าไหร่หรอครับ

 

  

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง