สัดส่วน รับ ม.1ร.ร.ดัง 365 โรง

ลบ แก้ไข

 

สพฐ. ประกาศสัดส่วน รับนักเรียน ม.1 ประจำปีการศึกษา 2553 ของโรงเรียนดีเด่นดังทั่วประเทศ จำนวน 365 โรง ระบุ ส่วนใหญ่สอบร้อยละ50 ที่เหลือรับเด็กในพื้นที่บริการ 

 ดร.สมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศสัดส่วนรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง จำนวน 365 โรง ดังนี้

 กทม. เขต 1 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.วัดราชบพิธ จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สตรีวิทยา สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.โยธินบูรณะ สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.เทพศิรินทร์ สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สายปัญญา สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สตรีวัดมหาพฤฒารามฯ สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.วัดสุทธิวราราม สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.นนทรีวิทยา สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สามเสนวิทยาลัย สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

  ร.ร.พระโขนงพิทยาลัย สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.วชิรธรรมสาธิต สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สิริรัตนาธร สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ราชวินิตมัธยม สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ไตรมิตรวิทยาลัย จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ปทุมคงคา จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สันติราษฎร์วิทยาลัย จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.มัธยมวัดธาตุทอง จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 ร.ร.ยานนาเวศวิทยาคม จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร. ศรีอยุธยา จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 10 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 40 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สายน้ำผึ้ง จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 กทม.เขต 2 ร.ร.ดอนเมืองจาตุรจินดา จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จับสลากในพื้นที่บริการ  ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา รัชดา จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

  ร.ร.เทพลีลา จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.เทพศิรินทรร่มเกล้า จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.นวมิทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร. นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

  ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ กรุงเทพมหานคร จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.บดินทรเดชาฯ 2 จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.บดินทรเดชา 4 จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.บางกะปิ จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

  ร.ร.สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.พรตพิทยพยัต จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.มัธยมวัดบึงทองหลาง จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.มัธยมวัดหนองจอก จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร. รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

  ร.ร.ราชดำริ จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ราชวินิตบางเขน จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย 2 จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ลาดปลาเค้าพิทยาคม จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

  ร.ร.ศรีพฤฒา จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สารวิทยา จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.หอวัง จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 กทม เขต 3 ร.ร.ทวีธาภิเษก จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.มัธยมวัดนายโรง จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.โพธิสารพิทยากร จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ศึกษานารี จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.วัดนวลนรดิศ จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สตรีวัดระฆัง จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.วัดราชโอรส จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

  ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑลจับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 ร.ร.มัธยมดุสิตาราม จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 40 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 10 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.วัดอินทราราม จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สุวรรณารามวิทยาคม จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ศึกษานารีวิทยา จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50,ร.ร.วัดพุทธบูชา จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ปัญญาวรคุณ จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.กระบี่ ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 60 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 40, ร.ร.เมืองกระบี่ สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.อ่าวลึกประชาสรรค์ สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.กาญจนบุรี ร.ร. กาญจนานุเคราะห์ จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 45 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 20, ร.ร. วิสุทธรังษี จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.กาฬสินธุ์ ร.ร. กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.อนุกูลนารี สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 60 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 40, ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร. สมเด็จพิทยาคม จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.กำแพงเพชร ร.ร. วัชรวิทยา สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร. กำแพงเพชรพิทยาคม สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.ขอนแก่น ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.กัลยาณวัตร สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.น้ำพองศึกษา สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ศรีกระนวลวิทยาคม สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ขามแก่นนคร จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร. นครขอนแก่น จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.มัญจาศึกษา จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.บ้านไผ่ จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ชุมแพศึกษา จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ภูเวียงวิทยาคม จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.หนองเรือวิทยา จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.จันทบุรี ร.ร.ศรียานุสรณ์ สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.ฉะเชิงเทรา ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.พนมสารคามฯ สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ดัดดรุณี จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 10 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 40 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.ชลบุรี ร.ร.ชลราษฎรอำรุง สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ชลกันยานุกูล สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.พนัสวิทยาคาร สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ศรีราชา สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.บางละมุง สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สัตหีบวิทยาคม สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.บ้านบึง”อุตสาหกรรมนุเคราะห์” จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 30, ร.ร.โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.ชัยนาท ร.ร.ชัยนาทพิทยาคม จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.ชัยภูมิ ร.ร.ภูเขียว จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.แก้งคร้อวิทยา จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สตรีชัยภูมิ จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.ชุมพร ร.ร.ศรียาภัย สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สวนศรีวิทยา สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สวีวิทยา สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สอาดเผดิม วิทยาจับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 5 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 45 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.เชียงราย ร.ร.สามัคคีวิทยาคม สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.เทิงวิทยาคม สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.พานพิทยาคม จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.แม่จันวิทยาคม จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.เชียงใหม่ ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.จอมทอง จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 10 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 40 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.ตรัง ร.ร.สภาราชินี สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.วิเชียรมาตุ สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 10 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 40 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ห้วยยอด จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 5 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 45 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.ตราด ร.ร.ตราษตระการคุณ สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สตรีประเสริฐศิลป์ สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.ตาก ร.ร.ผดุงปัญญา จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ตากวิทยาคม จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สรรพวิทยาคม จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 10 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 40 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.นครนายก ร.ร.นครนายกวิทยาคม จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.บ้านนา “นายกพิทยากร” จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.นครปฐม ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ราชินีบูรณะ สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ศรีวิชัยวิทยา สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.วัดไร่ขิงวิทยา จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.มัธยมฐานบิน จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.นครพนม ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.นครราชสีมา ร.ร.สุรนารีวิทยา จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย 2 จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สุรธรรมพิทักษ์ จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.บุญวัฒนา จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.โนนสูงศรีธานี จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ปักธงชัยประชานิรมิต จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ปากช่อง สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.โชคชัยสามัคคี จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.พิมายวิทยา จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.นครศรีธรรมราช ร.ร.เบญจมราชูทิศ สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สตรีทุ่งสง สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ทุ่งสง สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ปากพนัง จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.นครสวรรค์ ร.ร.นครสวรรค์ สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สตรีนครสวรรค์ สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ตาคลีประชาสรรค์ สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.นนทบุรี ร.ร.ศรีบุณยานนท์ จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สตรีนนทบุรี จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.รัตนาธิเบศร์ จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.เบญจมาราชานุสรณ์ จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50, ร.ร.นวมิทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50, ร.ร.ปากเกร็ด จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50, ร.ร.บางบัวทอง จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50

 จ.นราธิวาส ร.ร.นราธิวาส จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 15 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 55 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 30, ร.ร.นราสิกขาลัย จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 70 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 30,

 จ.น่าน ร.ร.ปัว สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ท่าวังผาพิทยาคม สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.เชียงกลาง “ประชาพัฒนา” สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สตรีศรีน่าน จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จว.บุรีรัมย์ ร.ร.บุรีรัมย์พิทยาคม สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ลำปลายมาศ จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.กระสังพิทยาคม จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.นางรอง จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.ปทุมธานี ร.ร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สายปัญญา รังสิต สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ปทุมวิไล จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ธัญรัตน์ จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ธัญบุรี จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.เทพศิรินทร์คลอง 13 ปทุมธานี จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.หนองเสือวิทยาคม จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50,

 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร.ร.ประจวบวิทยาลัย จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 10 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 40 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.บางสะพานวิทยา จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 10 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 40 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50 ร.ร.หัวหิน จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.ปราจีนบุรี ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.ปัตตานี ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.เดชะปัตตนยานุกูล จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.พระนครศรีอยุธยา ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร. อยุธยาอนุสรณ์ จับสลากในพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบรับในพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.เสนา “เสนาประสิทธิ์” จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” สอบนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 และสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.พะเยา ร.ร.พะเยาพิทยาคม สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 และสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.พังงา ร.ร.ดีบุกพังงานวิทยายน จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบนักเรียนนอกพื้นที่บริการ ร้อยละ 50, ร.ร.ตะกั่วป่า “เสนานุกูล” สอบนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.พัทลุง ร.ร.พัทลุง จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบในเขตพื้นที่บริการร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สตรีพัทลุง สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.พิจิตร ร.ร.พิจิตรพิทยาคม จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ตะพานหิน จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 10 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 40 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.พิษณุโลก ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.จ่านกร้อง จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.พุทธชินราชพิทยา จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.เพชรบุรี ร.ร.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.คงคาราม สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.เพชรบูรณ์ ร.ร.วิทยานุกูลนารี สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.เพชรพิทยาคม สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.หล่มสักวิทยาคม สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 60 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 40, ร.ร.หนองไผ่ สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.แพร่ ร.ร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.ภูเก็ต ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สตรีภูเก็ต สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.มหาสารคาม ร.ร.สารคามพิทยาคม สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ผดุงนารี สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.วาปีปทุม จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.มุกดาหาร ร.ร.มุกดาหาร จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.ยโสธร ร.ร.ยโสธรพิทยาคม จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.ยะลา ร.ร.สตรียะลา สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ราษฎร์บำรุงจังหวัดยะลา สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 80 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 20

 จ.ร้อยเอ็ด ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 15 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 35 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สตรีศึกษา สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.ระนอง ร.ร.พิชัยรัตนาคาร สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สตรีระนอง สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.ระยอง ร.ร.ระยองวิทยาคม จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.วัดป่าประดู่ จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.บ้านค่าย จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.แกลง “วิทยสถาวร” จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.ราชบุรี ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 5 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 45 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 5 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 45 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.รัตนราษฎร์บำรุง สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 10 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 40 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สายธรรมจันทร์ จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.ลพบุรี ร.ร.พระนารายณ์ จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50 ,ร.ร.เมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 10 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 40 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ชัยบาดาล จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, จ.ลำปาง ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ลำปางกัลยาณี สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.ลำพูน ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.จักรคำคณาทร จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 10 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 40 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.เลย ร.ร.เลยพิทยาคม จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 10 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 40 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ศรีสงครามวิทยา จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.ศรีสะเกษ ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.กันทรารมณ์ จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สตรีสิริเกศ จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ขุขันธ์ จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.กันทรลักษ์วิทยา จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 10 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 40 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.สกลนคร ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.สงขลา ร.ร.มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 60 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 20, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ ทักษิณ สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 2 จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 10 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 40 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.สตูล ร.ร.พิมานพิทยาสรรค์ จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 10 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 40 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.สมุทรปราการ ร.ร.สมุทรปราการ สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สตรีสมุทรปราการ สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.มัธยมด่านสำโรง จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบ สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.วัดทรงธรรม สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 10 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 40 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.เทพศิรินทร์สมุทรปราการ จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 35 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 10 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 40 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จับฉสากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 10 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 40 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.บางพลีราษฎร์บำรุง จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 10 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 40 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.สมุทรสงคราม ร.ร.ถาวรานุกูล สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ศรัทธาสมุทร จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 5 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 45 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.สมุทรสาคร ร.ร.สมุทรสาครบูรณะ สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.สระแก้ว ร.ร.สระแก้ว สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 70 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 30, ร.ร.วังน้ำเย็นวิทยาคม จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 40 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 30

 จ.สระบุรี ร.ร.สระบุรีวิทยาคม จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 15 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 35 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50,ร.ร.เสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.เทพศิรินทร์ พุแค จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.แก่งคอย สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.สิงห์บุรี ร.ร.สิงห์บุรี สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.สุโขทัย ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.อุดมดรุณี สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สวรรค์อนันต์วิทยา จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 15 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 35 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.สุพรรณบุรี ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สงวนหญิง จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.อู่ทอง จับฉลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 15 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 35 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ธรรมโชติศึกษาลัย จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50,ร.ร.สามชุกรัตนโภคาราม จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 60 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 40

 จ.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สุราษฎร์พิทยา สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สุราษฎร์ธานี 2 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50,ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.พุนพินพิทยาคม จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ไชยาวิทยา จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50,ร.ร.บ้านนาสาร จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 10 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 40 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.เวียงสระ จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 10 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 40 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.พระแสงวิทยา จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.สุรินทร์ ร.ร.สิรินธร สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สุรวิทยาคาร จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 15 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 35 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.รัตนบุรี จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ประสาทวิทยาคาร จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 10 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 40 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สังขะ สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.หนองคาย ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 10 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 40 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.อ่างทอง ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สตรีอ่างทอง สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.อำนาจเจริญ ร.ร.อำนาจเจริญ จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.อุดรธานี ร.ร.อุดรพิทยานุกูล จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 15 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 35 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.สตรีราชินูทิศ จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.กุมภวาปี จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 10 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 40 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.อุตรดิตถ์ ร.ร.อุตรดิตถ์ จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 10 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 40 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.พิชัย จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.อุทัยธานี ร.ร.หนองฉางวิทยา จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 จ.อุบลราชธานี ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.นารีนุกูล จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 35 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 15 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50, ร.ร.ศรีเมืองวิทยาคาร จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 25 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50 และ ร.ร.ลือคำหารวารินชำราบ จับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 20 สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 30 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50

 

ที่มา : คมชัดลึกออนไลน์   ข่าวทั่วไป

 

อ.น้อง

 

 

"เรียนไปทำไม๊..บริหาร" ฟรี..ช้าอด

 

 

คู่มือ คู่คิด พิชิต แอดมิสชั่นส์..แจกฟรี

 

 

 

รับตรง เรียนต่อ ขอทุนวิศวะ..แจกฟรี

 

 

 

อยากเป็นหมอ ไม่ต้องรอชาติหน้า..แจกฟรี

 

 

 

คู่มือสอบตรง ทุกมหาวิทยาลัย ทุกเดือน ที่นี่

 

 

ชุมชนการศึกษาออนไลน์ อันดับ 1

 

 

 

ศูนย์ข่าวการศึกษา ที่เป็นมากกว่า การศึกษา

 

 

 

ทุนการศึกษาดีดี มีทั่วโลก

 

 

 

ช้อปปิ้ง การศึกษา ออนไลน์

 

 

 

หนังสือออนไลน์ เพื่อคนการศึกษา

 

 

 

ชุมชน เพื่อนเพื่อเพื่อน ออนไลน์

 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 ก.พ. 53 01:07 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 35,118 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 35,118 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย aramboy1234
IP : 58.8.113.***

---
<a href="http://hdcamcorders-shop.us/"> </a>
<a href="http://digital-camcorder.hdcamcorders-shop.us/"> </a>
<a href="http://jvc-camcorder.hdcamcorders-shop.us/"> </a>

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง