รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ โครงการเรียนดี 56

ลบ แก้ไขรับตรง ม.ธรรมศสตร์ โครงการเรียนดี 2556  ประกอบไปด้วย 7 โครงการ คือ

โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท 

คุณสมบัติ


- เป็นผู้ที่อยู่ในครอบครัว เกษตรกร หรือ ผู้ใช้แรงงาน หรือ ผู้ค้ารายย่อย หรือ
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายตามที่เกณฑ์ที่มหาลัยกำหนด
- GPAX 4 ภาคเรียน (ม.4 - ม.5 ) ไม่ต่ำกว่า 2.50
- อยู่ในพื้นที่ 41 จังหวัดที่กำหนด (รายละเอียดในไฟล์แนบ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง

คุณสมบัติ


- เป็นผู้ที่อยู่ในครอบครัว เกษตรกร หรือ ผู้ใช้แรงงาน หรือ ผู้ค้ารายย่อย หรือ
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายตามที่เกณฑ์ที่มหาลัยกำหนด
- GPAX 4 ภาคเรียน (ม.4 - ม.5 ) ไม่ต่ำกว่า 2.50
- ต้องอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด หรือ ชุมชนชาญเมือง หรือ เคหะชุมชนและต้องศึกษาอยู่ในระดับ ม.ปลาย สายสามัญ ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงทพฯเท่านั้น

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง

คุณสมบัติ


- เป็นผู้ที่ศึกษาระดับ ม. 6 สายสามัญของโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน 3 โรงเรียน คือโรงเรียนคลองหลวงวิทยาคม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระบรมราชูปถัมภ์
- GPAX 4 ภาคเรียน (ม.4 - ม.5 ) ไม่ต่ำกว่า 3.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ของมูลนิธิ สอวน. (ค่าย 2)

คุณสมบัติ


- เป็นผู้ที่ศึกษาระดับ ม. 6 สายสามัญ
- GPAX 4 ภาคเรียน (ม.4 - ม.5 ) ไม่ต่ำกว่า 2.75
- ลงเรียนสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิจ
- ผ่านการอบรมวิชาการค่าย 2 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกฯ ของมูลนิธิ สอวน. ใน 5 สาขา
คือ คณิต คอม เคมี ฟิสิกส์ ชีวะ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิปิกเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (สสวท.)

คุณสมบัติ


- เป็นผู้ที่ศึกษาระดับ ม. 6 สายสามัญ
- GPAX 4 ภาคเรียน (ม.4 - ม.5 ) ไม่ต่ำกว่า 3.00
- ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเข้าการอบรมคัดเลือก โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิปิกระหว่างประเทศ ของ สสวท.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


โครงการนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

คุณสมบัติ


- ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในโรงเรียน หรือ สำเร็จการศึกษาจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ 
ที่กำหนด (รายละเอียดในไฟล์แนบ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย

คุณสมบัติ


- ทำกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยในโรงเรียน หรือ นอกโรงเรียน โดยจะต้องมี เอกสารรับรองจากโรงเรียน หรือหน่วยงานที่ ทำกิจกรรม


รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ Download ได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

 loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 20 ก.ค. 55 09:20 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 6,347 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 6,347 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง