รับตรง พยาบาลทหารอากาศ ประจำปี 2555

ลบ แก้ไข

<p style="text-align: center; "> <img alt="UploadImage" src="http://www.enn.co.th/uploads/contents/20111217112209.jpg" /></p> <br /> <span style="font-size: 14px; "><strong>รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปี 2555</strong><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครสตรีโสด เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน พยาบาลทหารอากาศ ประจำปี 2555โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้.<br /> &nbsp;<br /> <strong><u>คุณสมบัติผู้สมัคร </u></strong><br /> - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตอนปลายสายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรืออยู่ในระหว่างรอผลการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว<br /> - เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 17-22 ปี<br /> - มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ยกเว้นถ้าบิดารับราชการทหารซึ่งมี สัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้<br /> - มีสุขภาพสมบูรณ์ รูปร่างลักษณะท่าทางและขนาดร่างกายเหมาะสมต่อการให้บริการ น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 65กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155ซ.ม.<br /> - มีความประพฤติดี ไม่ผิดกฎหมาย ไม่บกพร่องทางศีลธรรม<br /> - ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็น อุปสรรคต่อการเรียน<br /> - คะแนนวิชาการ คิดจากคะแนนรวมจาก GPAX, GAT, PAT2และ O-NET (คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ (รหัส03) จะต้องได้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 30)<br /> &nbsp;<br /> **ผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาระเบียบการการสมัครได้ทางเว็บไซต์ <a href="http://www.nc.rtaf.mi.th/">http://www.nc.rtaf.mi.th/</a> &nbsp;&nbsp;<br /> **สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้<a href="http://job.nc.rtaf.mi.th/index.php">http://job.nc.rtaf.mi.th/index.php</a><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0); "><strong><u>กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ &nbsp;4&nbsp;</u></strong><strong><u>ม.ค. -18&nbsp;</u></strong><strong><u>มีนาคม 2555 </u></strong></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: 16px; "><span style="color: rgb(0, 128, 0); "><em><strong>ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ</strong></em></span></span><br /> <br /> &nbsp;<br /> <strong><u>สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่</u></strong><br /> <strong>วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 171/2</strong><strong>ม.2</strong><strong>แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 </strong><br /> <strong>โทรศัพท์ 0 2534 8159, 0 2534 2648 </strong><br /> <strong>เว็บไซต์ <a href="http://www.nc.rtaf.mi.th/">http://www.nc.rtaf.mi.th/</a> </strong><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN</strong><strong>) 17 ธ.ค. 54</strong></span><div style='margin-top: 10px;font-weight: bold;text-align: left;'>รายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์ : <a href='http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=1695' target='_blank'>รับตรง พยาบาลทหารอากาศ ประจำปี 2555</a><br />ที่มา <a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย</a>&nbsp;<a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>www.enn.co.th</a></div>
 loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 17 ธ.ค. 54 11:29 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 19,478 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 19,478 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ณัฐวรรณ
IP : 118.172.121.***
สนใจค่ะแต่ตอนนี้เรียนปริญญาตรีอยู่ถ้าเราเรียนจบปริญญาตรีแล้วสามารถเรียนต่อได้หรือเปล่าค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง