รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก 2557

ลบ แก้ไข

รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก 2557

UploadImage

รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข
ปีการศึกษา 2557


รอบระบบรับตรง กำหนดเกณฑ์
- GPAX ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00
- GPA กลุ่มสาระวิทย์ ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00
- GPA กลุ่มสาระคณิต ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00
- GAT ต้องไม่น้อยกว่า 100 คะแนน
- PAT2 ต้องไม่น้อยกว่า 70 คะแนน
- ไม่ใช้7วิชาสามัญ


รับสมัคร 13 - 31 มกราคม 2557

ที่มา : https://www.facebook.com/pi.admission


***ระเบียบการจริงยังไม่ออกมาครับ แต่ถ้ามีรายเระเอียดเพิ่มเติมหรือระเบียบกรจริงออกมาเล้ว ทางเราจะ Update ข้อมูลให้ครับ ***

 loading...


<