รับตรง โครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557

ลบ แก้ไข

UploadImage

รับตรง 
โครงการพิเศษหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2557


จำนวนรับเข้าศึกษา 40 คน

กลุ่มผู้สมัคร ผู้สมัครต้องเลือกสมัครในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ดังต่อไปนี้

 
1. กลุ่มบุคคลทั่วไป 
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 
2. กลุ่มลูกเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ 
- ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย และเป็นบุตรตามกฎหมายของเจ้าของฟาร์มปศุสตว์  
- ฟาร์มปศุสัตว์ หมายถึง ฟาร์มที่ต้องมีชนิดและจำนวนสัตว์ในฟาร์มตามขอกำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)
- ต้องเป็นฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม
- ประกอบกิจการมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
- GPAX  ไม่ต่ำกว่า 3.25
 
3. กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีใรภาคการศึกษาสุดท้าย สายวิทย์ และมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมี GPAX ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ไม่ต่ำกว่า 3.25
 
4. กลุ่มบุคลากรกรมปศุสัตว์ 
 - ผู้สมัครต้องเป็นบุคลากรทำงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 


กำหนดการ
รับสมัคร                                               1 ธ.ค. 2556 - 28 ก.พ. 2557
ประกาศรายชื่อสอบข้อเขียน                    8 มี.ค. 2557
สอบข้อเขียน                                         30 มี.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์       4 เม.ษ. 2557
สอบสัมภาษณ์                                       24-25 เม.ษ. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา              30 เม.ษ. 2557ที่มา : http://reg2.kku.ac.th/eregistration/index.asp


สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

 loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 20 พ.ย. 56 13:07 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 6,414 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 6,414 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง