โควตา ม.ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 2557

ลบ แก้ไข


UploadImage

โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ประจำปีการศึกษา 2557


จำนวนการรับ
หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน
- บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ) 95 คน
- บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคสมทบ) 95 คน
หลักสูตร 4 ปี
- บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ) 385 คน
- ศิลปศาสตร์ 45 คน


กำหนดเกณฑ์พิจารณาแบ่งออก เป็น 2 แนวทาง คือ
1. ประเภททั่วไป
ผู้สมัครที่ประสงค์ศึกษาต่อต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกับภาคเรียนที่ 1/2556 และอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย , GPAX ตามแต่ละสาขากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)
2. ประเภทกิจกรรม
    ผู้สมัครที่มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาหรือดนตรีไทย รำไทย จะประสงค์ศึกษาต่อ ต้องมีคะแนนสะสมถึงภาคเรียนที่ 1/2556 และอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายหรือจบการศึกษา, GPAX ไม่ต่ำกว่า  2.20  และต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่าหนึ่ง(รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ

ขั้นตอนการดำเนินการ วัน / เดือน / ปี ผู้ดำเนินการ / สถานที่
1.  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถจัดส่งระเบียบการให้สถานศึกษา กันยายน - ตุลาคม 2556 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
2.  วันสุดท้ายที่นักศึกษาส่งใบสมัครโควตา (จันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ และเสาร์-อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 1  พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม  2556 ผู้สมัครโควตา สมัครด้วยตนเอง/ สมัครทางไปรษณีย์**
3.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา)  
 
8 มกราคม 2557
ตรวจสอบทาง
www.cpc.ac.th
4.  มอบตัวขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
วิทยาเขตจะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ  ที่มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ให้ทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อตัดสิทธิ์การยื่นสมัครเลือก คณะ สาขาวิชา / ประเภทวิชา ในการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาทบวงมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2557
16 มกราคม 2557 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
5.  ตรวจร่างกาย 16 มกราคม 2557 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
6.  ปฐมนิเทศ แจ้งภายหลัง วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถที่มา : http://www.cpc.ac.th/cpcnew/i_news.php?NewsID=798

สามารถ Download
รายระเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ


 
 loading...


โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 5 พ.ย. 56 11:13 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,873 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,873 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง