ข่าว > สอบตรง > หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน(หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน(หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน(หลักสูตรนานาชาติ)
เปิดรับสมัครปีการศึกษา 2554
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2553

 

 • Download ใบสมัครหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาจีน(นานาชาติ)

 • รายละเอียดหลักสูตร

 • วิธีการสมัคร
  • - สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริการการศึกษา ชั้น 2 หรือห้องสำนักงานหลักสูตรภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้น 4 ห้อง LA303 คณะศิลปศาสตร์ มหาิวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หรือ
  • - สมัครโดยการโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ชื่อบัญชี "ภาษาจีนนานาชาติ 2+2" เลขที่บัญชี 565-432638-7
   พร้อมสำเนาการโอน 1 ชุด ส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2553
 • วิธีการคัดเลือก
  • สอบข้อเขียน วิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษ หรือ ยกเว้นการสอบข้อเขียน หากสามารถยื่นผลการสอบของทั้ง 2 ภาษา ดังนี้
   • ผลการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ไม่ต่ำกว่าระดับ 4 (HSK รูปแบบเก่า)
   • ผลการสอบ TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ
    ผลการสอบ TOEFL (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า 97 คะแนน หรือ
    ผลการสอบ TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 32 คะแนน หรือ
    ผลการสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่าระกับ 3.5
  • ผู้ที่ยื่นผลการสอบเพียงภาษาเดียว จะต้องสอบข้อเขียนภาษาที่ไม่ได้ยื่น
  • สอบสัมภาษณ์ ผู้สอบผ่านข้อเขียนหรือยื่นผลการสอบ ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุกคน
   อนึ่ง นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการนี้ไม่มีสิทธิ์ขอโอนย้ายคณะ / สาขาวิชา

 • หลักฐานการสมัคร*
  1. ใบสมัครตามแบบของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ที่กรอกข้อความชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  2. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน / นักศึกษา หรือสำเนา Passport สำหรับนักเรียนต่างชาติ จำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย หรือต่างประเทศ (Transcript) 1 ชุด (ฉบับภาษาอังกฤษ)
  4. สำเนาผลการสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาจีน (HSK) 1 ชุด (ถ้ามี)
  5. สำเนาผลการสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ 1 ชุด (ถ้ามี)
  6. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (เฉพาะนักเรียนไทย)
  7. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (อายุไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันสมัคร)
  8. ค่าสมัคร 800 บาท

   * สำเนาผลการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) และผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสมัคร
   * รับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ

 • ตารางปฏิทินดำเนินการ
  กิจกรรม
  การรับสมัคร
  การขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2553
  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 5 มกราคม 2554
  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 9 มกราคม 2554
  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 16 มกราคม 2554
  ยืนยันสิทธิ์ พร้อมชำระเงิน 2 - 11 กุมภาพันธ์ 2554

 • สนใจติดต่อ
  งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาิวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โทรศัพท์ 0-7428-9519, 0-7428-9520
  โทรสาร 0-7428-6762, 074-28-6676
ที่มา.http://www.libarts.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=1494&Itemid=50

ตั้งกระทู้โดย : bobo
เมื่อ 2010-11-20 15:23:22
IP : 58.8.226.xxx
ผู้ชม : 28615 ผู้ตอบ : 0


แสดงความคิดเห็น : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน(หลักสูตรนานาชาติ)

ล๊อกอินเข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 


Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
 
*กรุณา Login ก่อนโพส หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
สมัครสมาชิกฟรี เพื่อใช้เว็บเต็ม 100% ที่นี่


VOTE : นักศึกษาคาดว่าจบการศึกษามาจะได้ทำงานตรงสายหรือไม่