บริหารธุรกิจม.ร.ว.

ลบ แก้ไข

ศึกษาต่อ บริหารธุรกิจ มรว.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จะเปิดโครงการจัดการศึกษา สำหรับนักบริหาร สาขาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหารทั้งของภาครัฐและเอกชน โดยหลักสูตรจะเน้นหนักด้านการบริหารที่สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ และยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า และกลุ่มผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปีหลัง (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (อ.บธ.) หรือเทียบเท่า โดยจะเรียนเฉพาะวันอาทิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ศึกษาต่อ บริหารธุรกิจ มรว.
มรว.เปิดหลักสูตรนักบริหาร
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  จะเปิดโครงการจัดการศึกษา สำหรับนักบริหาร สาขาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหารทั้งของภาครัฐและเอกชน โดยหลักสูตรจะเน้นหนักด้านการบริหารที่สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ และยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ม.ปลาย หรือ  เทียบเท่า และกลุ่มผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปีหลัง (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (อ.บธ.) หรือเทียบเท่า โดยจะเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.20 น. ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  ถึง 19 กันยายน 2551 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มรว. โทร. 0-2909-3040, 0-2529-0674-7 ต่อ 261 หรือดูที่ www.vru.ac.th

 

loading...


โดย เทพเพ้อฝัน ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 28 ส.ค. 51 19:03 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 7,601 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 7,601 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง