ข่าว > สอบตรง
รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 2557
รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปีการศึกษา 2557 รับนักศึกษาจำนวน 90 คน คุณสมบัติ (1) เป็นโสด อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี (2) มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซ
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย 26/11/2556 10:57 ผู้ชม 1988
โควตา มจธ.สร้างคนดี 2557
โควตา มจธ.สร้างคนดี ประจำปีการศึกษา 2557 คณะที่เปิดรับ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์ - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ - โครงการร่วม
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย 25/11/2556 11:17 ผู้ชม 3094
โครงการรับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก ม.เกษตรฯ วิทยาเขตศรีราชา 2557
โครงการรับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจําปี การศึกษา 2557 คณะที่เปิดรับ - คณะวิทยาการจัดการ 280 คน - คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 30 คน - คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 80 ค
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย 22/11/2556 13:23 ผู้ชม 2747
รับตรงร อบที่ 2 แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ม.รังสิต 2557
รับตรง รอบที่ 2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2557 คุณสมบัติ - เป็น ผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษ
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย 21/11/2556 16:38 ผู้ชม 5038
โควตา ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2557
โควตา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี รับ 165 คน ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี รับ 490 คน คุณสมบัติ ระดับปริญญาตรี - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือ
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย 21/11/2556 10:46 ผู้ชม 2774
รับตรง โครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557
รับตรง โครงการพิเศษหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2557 จำนวนรับเข้าศึกษา 40 คน กลุ่มผู้สมัคร ผู้สมัครต้องเลือกสมัครในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ดังต่อไปนี้
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย 20/11/2556 13:07 ผู้ชม 6386
รับตรง ทันตแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2557
รับตรง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2557 ***ระเบียบการจริงยังไม่ออก นะครับ...ถ้าถ้ามีการ Update เพิ่มจะนำมาโพสเพิ่มเติมนะครับ !!!! ที่มา : Facebook ENN รายละเอียด ดาวน์
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย 19/11/2556 14:44 ผู้ชม 3308
รับตรงครุศาสตรบัณฑิต(5 ปี) ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2557
รับตรง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาที่เปิดรับ - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวนรับ 100 คน - สาขาวิชาภาษาไทย จำนวนรับ 70 คน - สาขาวิช
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย 18/11/2556 10:42 ผู้ชม 4677
รับตรง โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรมฯ มอ. 2557
รับตรง โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2557 คุณสมบัติ - เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม อุทิศตนเพื่อส่
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย 15/11/2556 11:22 ผู้ชม 2937
รับตรง และทุน ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด 2557
รับตรง ทุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษ และทุนเพชรราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2557 รับจำนวน 2,560 คน - ทุนเรียนดี 113 คน - ทุนความสามารถพิเศษ 32 คน - ทุนเพชรราชภัฏ 49 คน คุณสมบัติ
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย 14/11/2556 09:53 ผู้ชม 3144
หน้า : < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > ... >>
VOTE : นักศึกษาคาดว่าจบการศึกษามาจะได้ทำงานตรงสายหรือไม่
เรียนต่อ ขอทุน
ผู้สนับสนุน