ข่าว > ทุนการศึกษา
IAESTE Thailand คัดนักศึกษารับทุนฝึกงาน 88 ประเทศ
โครงการ แลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience : IAESTE Thailand) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
โดย TUtutor 18/06/2555 03:02 ผู้ชม 3488
Waseda University มอบทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น
Waseda University ประชาสัมพันธ์โครงการ Scholarship for New Japanese Program เพื่อเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม ณ Center for Japanese Language ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 2 ระยะเวลา 1.3 สัปดาห์ ได้รับทุน 80
โดย TUtutor 18/06/2555 03:02 ผู้ชม 2662
The Hitachi Scholarship Foundation เรียน ป.โท-เอก ที่ญี่ปุ่น
Hitachi Scholarship Foundations Program 2013 (Deadline: Oct.8) The Hitachi Scholarship Foundation แจ้งเรื่องทุนประจำปี 2013 จำนวน 3 ประเภท ดังนี้ 1 Hitachi Scholarship Program เป็นทุนศึกษาในระดับปริญญ
โดย TUtutor 18/06/2555 03:01 ผู้ชม 2399
ทุนรัฐบาลอออสเตรเลีย 2012 ยังสมัครได้ถึง 30 มิ.ย.นี้
ทุนรัฐบาลอออสเตรเลีย2012: EndeavourAwardsเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาวิชาชีพ มี 4 ประเภท ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาวิชา 1.ทุนปริญญาโทและทุนปริญญาเอก ระยะเวลา : ปริญญาโท 2 ปี/เอก 3
โดย TUtutor 18/06/2555 03:00 ผู้ชม 2136
100 ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม แจกระดับประถม - มัธยม - อุดมศึกษา
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิมระดับอุดมศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิมส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดี มีจริยธรรมแต่ยากไร้และด้อยโอกาส ให้ได้มีโอกาสด้านการศึกษาที่สูงขึ้น และนำความรู้
โดย TUtutor 18/06/2555 02:59 ผู้ชม 3983
รัฐบาลอิตาลีให้ทุนนักศึกษาไทยเรียน ป.โท - ทำวิจัย
รัฐบาลสาธารณรัฐอิตาลีจะจัดสรรทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2012/2013 ให้แก่นักศึกษาไทย เพื่อ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และหลักสูตรการทำวิจัยต่างๆ ในมหาวิทยาลัยของอิตาลี และสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่รัฐบ
โดย TUtutor 18/06/2555 02:59 ผู้ชม 2205
มิตซุย สุมิโตโม ให้ทุนโครงการวิจัยเรื่อง Traffic Safety
บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัยในสถาบันการศึกษา นำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง Traffic Safety เพื่อชิงทุนวิจัยมูลค่าสูงสุดต่อทุน 150,000 บาท หมดเขตรับสมัคร 1
โดย TUtutor 18/06/2555 02:58 ผู้ชม 2151
วุฒิสภาเปิดคัดมอบทุนวิทยานิพนธ์สังคมศาสตร์
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา ขอเชิญส่งวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่วุฒิสภา ประจำปี 2555 โดยเป็นวิทยานิพนธ์สาขาทางสังคมศาสตร์ เป็นผลง
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย 15/06/2555 08:38 ผู้ชม 2395
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้ทุนหนุนวิจัย
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้สนับสนุนการวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต โดยหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ราย
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย 15/06/2555 08:35 ผู้ชม 2269
ทุนภาคฤดูร้อนเดซี-เซิร์น ให้นศ.ไปดูงานเยอรมนี - สวิส
ข่าวดีของนิสิต/นักศึกษา ในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ หรือสาขาฟิสิกส์ ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือนักศึกษาปริญญาโท ปีที่ 1-2 ในขณะนี้ทุนในโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี และโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย 15/06/2555 08:35 ผู้ชม 2377
หน้า : << ... < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > ... >>
VOTE : นักศึกษาคาดว่าจบการศึกษามาจะได้ทำงานตรงสายหรือไม่