ข่าว > ทุนการศึกษา
นิด้ามอบทุนส่งเสริมการศึกษาเรียนป.โทครั้ง1ปี2557
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มอบทุนเรียนต่อเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา และมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีอยูในเกณฑ์ดี ให้เข้าศึกษาตอระดับปริญญาโท ภาคปกติในสถาบัน ครั้งที่1/255
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย 07/11/2556 13:30 ผู้ชม 2244
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบ 200 ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบ 200 ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ตามที่โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) มีกำหนดประกาศรับสมัครผู้รับทุน ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ต่อเนื
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย 02/11/2556 14:20 ผู้ชม 2360
ยังมีโอกาส! ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นรับตรง-ให้50ทุนเรียนป.ตรี
นักเรียนชั้นม.ปลายที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ยังมีโอกาส โดยสถาบันฯทำการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4ปี ประเภทสอบตรงและ สอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำ
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย 02/11/2556 13:03 ผู้ชม 2246
ศูนย์ภาษาซีมีโอสิงคโปร์ ให้ทุน-ฝึกอบรม 5 หลักสูตร
ศูนย์ภาษาซีมีโอ (SEAMEO RELC) เสนอทุนการศึกษา/ ฝึกอบรม รวม 5 หลักสูตร ให้กับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ส่งใบสมัครภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 โครงการทุนในครั้งนี้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่สนใ
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย 02/11/2556 13:01 ผู้ชม 1568
จุฬาฯ เปิดคัดมอบทุนคนเก่งกีฬาเรียนต่อปริญญาโท
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีความสามารถด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีนโยบายที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬาในระดับชาติหรื
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย 26/07/2555 16:19 ผู้ชม 5391
มจธ.เปิดรับนิสิต นศ. สมัครขอรับทุนบุญรอดพัฒนา ปี 55
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 15 ทุน ทุนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจำนวน
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย 26/07/2555 10:26 ผู้ชม 4441
มจธ.รับสมัครทุนให้เปล่า สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครทุนให้เปล่า สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2555 (รอบสอง) ทุนให้เปล่า สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นทุนการศึกษาที่บริษัท มูลนิธิและบุคคลทั่
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย 26/07/2555 10:24 ผู้ชม 5520
มข.แจกทุนสนับสนุนการผลิตสื่อวีดิทัศน์โครงงานนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายที่จะพัฒนาการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึ่งประสงค์ พร้อมทำงานและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ท
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย 26/07/2555 10:22 ผู้ชม 3497
รัฐบาลเม็กซิโกให้ทุนเรียน ปริญญาโท - ปริญญาเอก
The Government of the United Mexican States, through the Mexican Ministry of Foreign Affairs has designed and managed the Scholarship Program for Foreigners. The scholarships present two programs: 1)
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย 26/07/2555 10:06 ผู้ชม 4279
บัญชีจุฬาฯ เปิดคัดมอบทุนเรียนต่อต่างประเทศ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกให้ทุนพัฒนาวิชาการเพื่อไปศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2555 ประเภททุนและสาขาวิชา เป็นทุน
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย 26/07/2555 08:33 ผู้ชม 5354
หน้า : 1 | 2 |